Sökning: "modifikation"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet modifikation.

 1. 1. Seismic analysis and retrofitting of an existing multi-storey building in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Matilda Muca; Celine Haikal; [2018]
  Nyckelord :Earthquakes; seismic analysis; retrofitting; frequency; multi-storey building; shear wall; steel bracing; Jordbävningar; seismisk analys; förbättring av skadade byggnader; flervånings-byggnad; skjuvvägg; stålfackverk;

  Sammanfattning : Throughout the years earthquakes are a huge concern for structures; causing losses of peoples’ lives, damages and collapse of homes. Usually, most of the buildings that collapse or have serious damages are mostly old buildings that do not fulfil any longer the updated regulations and building codes concerning seismic design. LÄS MER

 2. 2. Text feature mining using pre-trained word embeddings

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Henrik Sjökvist; [2018]
  Nyckelord :Word embeddings; Feature engineering; Unsupervised learning; Deep learning; fast Text; Operational risk; Ordvektorer; Attributgenerering; Oövervakat lärande; Djupinlärning; fastText; Operativ risk;

  Sammanfattning : This thesis explores a machine learning task where the data contains not only numerical features but also free-text features. In order to employ a supervised classifier and make predictions, the free-text features must be converted into numerical features.  In this thesis, an algorithm is developed to perform that conversion. LÄS MER

 3. 3. Styrsystem till bromsvagn : Avsedd för klimatiska tester av militärfordon

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Linus Dolvander; [2018]
  Nyckelord :CODESYS; BAE Systems; control system;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av en förstudie av en hydrauliskt bromsad vagn avsedd att bogseras för uthållighetstestning av militära fordon. Denna del behandlar konstruktionen av styrsystemet till bromsvagnen. LÄS MER

 4. 4. Synthesis of the sialic acid 9-C derivative with an amino group replacing the OH-group.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Hanna Malmquist; [2018]
  Nyckelord :organic chemistry; sialic acids; antibiotics; organic synthesis; organisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : Almost everyone is aware of the big problem with increasing antibiotic resistance among bacteria and the importance and need of developing new antibiotics. This bachelor thesis is a part of one such project with the aim to find new possible antibiotics. A promising candidate is a derivative of the sialic acids. LÄS MER

 5. 5. Virtuella möten i skogen : Ett verktyg för att underlätta Gällö skogs möten i skogen genom 3D-konferens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Anton Sandström; [2018]
  Nyckelord :3D-conference; VR; VR-headset; HTC Vive; Oculus Rift; Facebook Spaces; Rumii; AltSpaceVR; A-frame; Github.com; 3D-konferens; VR; VR-glasögon; HTC Vive; Oculus Rift; Facebook Spaces; Rumii; AltSpaceVR; A-frame; Github.com;

  Sammanfattning : Within Gällö skog there is an increasing need for meetings in the forest at a distance. This is because many landowners do not live at or close to their forest property. The aim of this work was therefore to find a 3D conference solution for Gällö skog. The work has been carried out using the design process and Pugh's relative decision matrix. LÄS MER