Sökning: "modigliani miller kapitalstruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden modigliani miller kapitalstruktur.

 1. 1. Kan man låna sig till lönsamhet? : En sambandsanalys mellan kapitalstruktur och lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jack Lidberg; Bashar Said; [2019]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Lönsamhet; Skuldsättningsgrad; SMF; Avkastning på totalt kapital; Avkastning på eget kapital; Modigliani Miller; Agency theory; The pecking order theory; trade off theory; The growth cycle theory; The markettiming theory; IT-branschen; Tillverkning- och industribranschen;

  Sammanfattning : Purpose:The purpose of this study was to examine the conjunction between leverage and profitability within Swedish small- and medium sized enterprises. Parallel, the study also aimed to examine whether any industry-specific differences could be noted. LÄS MER

 2. 2. Föreningsskuldens påverkan på bostadsrättsföreningars värde - Finns det en optimal kapitalstruktur?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Lena Lidman; Klara Egerström; [2019]
  Nyckelord :Bostadsrättsförening; Optimal Kapitalstruktur; Modigliani Miller; Mathematics and Statistics; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : All tenant-owned apartments in Sweden are a part of a private housing cooperative, and the residents share a part of it. The cooperative housings economy is a part of the households’ economies, since residents indirectly are responsible for the cooperative housings’ debts. LÄS MER

 3. 3. Påverkande faktorer för skuldsättningsgraden inom Large Cap företag : En jämförande studie av kapitalstrukturen innan och efter sänkt bolagsskatt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Caroline Karlsson; Viktor Hofmann; [2018]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Large Cap; skuldsättningsgrad; lönsamhet; tillväxt; storlek; tillgångsstruktur; skattesköld; bolagsskatt; Pecking order teori; Trade-off teori;

  Sammanfattning : Since the beginning, it was Modigliani and Miller ́s theorem which initiated the capital structure aspect to finance. Capital structure explains in its essence the relationship between equity and leverage within a company. It also illustrates how the company has financed their business historically. LÄS MER

 4. 4. Kapitalstrukturens inverkan på det onoterade bolaget -En kartläggning av forsknings- och utvecklingsbolag samt partihandelsbolags syn på kapitalstruktur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Davidsson; Niclas Hjertqvist; [2017-07-06]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; kassaflöde; onoterad; finansiering; informationsasymmetri; forskning och utveckling; partihandel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla bolag kräver kapital för att finansiera sig och driva bolagets verksamhet. Detfinns dock skillnader i möjligheter och vägval för olika bolag. LÄS MER

 5. 5. Hur investmentbolag påverkar kapitalstrukturen i sina innehav : En fallstudie av Ratos

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Asplund; Henrik Norrman; Therese Rodger; [2017]
  Nyckelord :Capital Structure; LBO; Leveraged buyouts; Private Equity; Investment company; Debt-to-Equity; Equity rati; Kapitalstruktur; LBO; Leveraged buyouts; Private Equity; Investmentbolag; Nyckeltal; Skuldsättningsgrad; Soliditet;

  Sammanfattning : Examensarbete i foretagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 2FE93E, VT 2017 Författare Johan Asplund, Henrik Norrman och Therese Rodger Handledare Andreas Stephan Titel Hur investmentbolag paverkar kapitalstrukturen i sina innehav - En fallstudie av Ratos Bakgrund Bolags kapitalstruktur, fördelningen mellan bolagets tillgångar och skulder, visar hur bolaget finansierar sin verksamhet. Private Equity bolag lånar kapital för att kunna investera i nya uppköp av onoterade bolag och har ofta en begränsad planerad ägarhorisont. LÄS MER