Sökning: "modulbyggnader"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet modulbyggnader.

 1. 1. Temperature distribution in air tight cavities of steel framed modular buildings when exposed to fire

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elin Bergroth; Greta Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Cavities; fire furnace; fire test; modular building; steel; TASEF; Brandugn; brandtest; hålrum; modulbyggnader; stål; TASEF;

  Sammanfattning : A common way to construct large buildings is by assemble prefabricated modules around a load bearing steel construction. However, if a fire occurs these buildings can be subject to a rapid fire spread due to its cellular nature. LÄS MER

 2. 2. Glasfasader för trämoduler

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Linnea Cederwall; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Modulbyggnader har utvecklats mycket under de senaste decennierna. Metoden föredras på grund av de snabba monteringstiderna och enkla installationerna. I Sverige föredras trä som bärande material för modulerna. Modulbyggnader kan många gånger upplevas som repetitiv på grund av dess återkommande fasad. LÄS MER

 3. 3. Glasfasader för trämoduler. Glass facade for a modular wood construction.

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Linnea Cederwall; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Modular construction has significantly developed in the past few decades. The method is preferred due to the quick assembly times and ease of installation. In Sweden, wood is preferred as structural material for the modules. However, modular construction can be aesthetic due to its repetitive façade. LÄS MER