Sökning: "module"

Visar resultat 1 - 5 av 1281 uppsatser innehållade ordet module.

 1. 1. Investigation of high performance configurations on the Evolved Packet Gateway

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Georgios Chatziadam; Tsigabu Mebrahtu Birhanu; [2021-04-21]
  Nyckelord :NUMA; EPG; Computer Science; Engineering; Project; Thesis;

  Sammanfattning : Modern servers today are based on multi-socket motherboards to increase their powerand performance figures. These setups provide CPU interconnection through a highspeed bus. If processes on one CPU need access to memory or devices local to anotherCPU, they need to traverse this bus and this adds a delay to the execution time. LÄS MER

 2. 2. EVALUATION OF RADIATION DOSES USING CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY IN ENDOVASCULAR AORTIC REPAIR AND SCOLIOSIS PROCEDURES

  Master-uppsats,

  Författare :Louise Strandberg; [2021-04-06]
  Nyckelord :Medical physics; Cone beam CT; CT; EVAR; scoliosis; radiation dose; effective dose;

  Sammanfattning : Purpose: The study includes the two areas, vascular surgery and orthopedics, and focuses on endovascular aortic aneurysm repair (EVAR) and scoliosis procedures. EVAR procedures contribute to a high radiation dose to the patient and for scoliosis procedures, it is often young girls that are undergoing surgery. LÄS MER

 3. 3. Real-Time Plastic Deformation of Car Bodyworks

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Tom Ille; [2021-03-09]
  Nyckelord :computer graphics; plastic deformation; position based deformation;

  Sammanfattning : Realism in video games is furthered each year. Particularly in racing and drivinggames, visual realism in the deformation of cars play a larger and larger role for theimmersion in a virtual world. With the improvements of modern hardware, a newphysically based simulation approach for the deformation of object has emerged. LÄS MER

 4. 4. Implementation of HomePlug Green Phy standard (ISO15118) into Electric Vehicle Supply Equipment

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Rama Pallander; [2021]
  Nyckelord :Electric Vehicles; Electric; PEV; EVSE; Electric Vehicle Supply Equipment; HomePlug; HomePlug Green PHY; Green PHY; Charging;

  Sammanfattning : As the use of electric vehicles increases, the need for electric vehicle supply equipment to have more advanced functionality also increases. The HomePlug Green PHY standard was developed to allow more advanced communication between electric vehicles and electric vehicle supply equipment. LÄS MER

 5. 5. Regulation of Plant Defense Genes Against Bacterial Pathogens

  Master-uppsats, KTH/Proteinvetenskap

  Författare :Jenny Sjöström; [2021]
  Nyckelord :plant defense; PTI; FLS2; SERK1; regulation; växtförsvar; PTI; FLS2; SERK1; reglering;

  Sammanfattning : Sjukdom på grödor orsakad av bakterier kan bidra till ekonomiska förluster för bönder samt brist på mat, därför är det viktigt att utveckla nya hållbara sätt att motverka och behandla grödor mot bakterier. Idag är det mest vanliga tillvägagångssättet antibiotika men detta är inte hållbart p.g.a uppkomst av antibiotikaresistens. LÄS MER