Sökning: "modultrall"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet modultrall.

  1. 1. Förutsättningar för en lyckad lansering av ”Modultrall” : en studie av konsumenter, små byggföretag och bygghandeln

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

    Författare :Daniel Färdeman; [2013]
    Nyckelord :Innovationsspridning; diffusion of innovation; conjointanalys; modultrall; Karl Hedin; Conjoint analysis; modular decking;

    Sammanfattning : Analytiker betonar att produktutveckling är viktigt för att lyckas i skogsindustrin. De nordiska sågverken fokuserar idag på att förbättra sin marknadsposition genom produktförnyelse, nya marknadsstrategier och omstrukturering av värdesystem. Ett företag som gjort detta är AB Karl Hedin. LÄS MER