Sökning: "mognadsfas"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet mognadsfas.

 1. 1. Studie av livscykel hos nya läkemedel i Sverige som fick EMA godkännandet mellan 2006 och 2017

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Reem Yacoub; [2022]
  Nyckelord :produktlivscykel; livscykel; introduktionsfas; tillväxtfas; mognadsfas; avtagandefas;

  Sammanfattning : Abstract  Background  All products have a life cycle when they are on the market, including pharmaceutical products as they go through different phases from introduction, growth, maturation, to a declining phase.  Aim  To study the length of time for each phase for drugs approved in Sweden between 2006 and 2017, and to compare the times between the approval years studied and the various types of drugs such as oncology and orphan drugs. LÄS MER

 2. 2. Effekten av PCB126 in vitro på tidig embryonalutveckling hos nötkreatur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Erik Oscar Eriksson; [2020]
  Nyckelord :nötkreatur; bovin; embryoutveckling; in vitro; IVF; IVP; IVM; PCB; PCB 126; polyklorerade bifenyler;

  Sammanfattning : Polyklorerade bifenyler (PCB) är industrikemikalier som började framställas i stora mängder under 1930-talet. Kommersiellt har PCB varit tillgängligt som komplexa kemiska blandningar i bland annat bekämpningsmedel, färg, plaster och olika elektriska komponenter. PCB är en grupp av över 200 dioxin- eller icke dioxinlika klorerade kolväten. LÄS MER

 3. 3. Enzymatic treatment to increase resistant starch in oat flour : an investigation for industrial use

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Ida Collinius; [2018]
  Nyckelord :resistant starch; pullulanase; amylopectin; amylose; rapid visco analyser;

  Sammanfattning : Oat has been established as a useful crop hundreds of years ago all over the world. Oat contains starch which are compound polyhedral granules built out of amylose and amylopectin. Some of the starch can be resistant depending on type of crop, grade of maturation etc. LÄS MER

 4. 4. Drosophila suzukii : utveckling av bekämpningsmetoder för fruktad fluga

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Mikaela Bergemalm; [2016]
  Nyckelord :Drosophila suzukii; spotted wing drosophila; SWD; ovipositor; yeast; bait trap; chemical lure; natural enemies; economic impact;

  Sammanfattning : Den globala uppvärmningen och den ökade handeln mellan länder är den största anledningen till att främmande arter introduceras nya ekosystem. Den invasiva arten, Drosophila suzukii, orsakar i nuläget stora ekonomiska förluster för bär- och fruktodlare världen över. LÄS MER

 5. 5. Storlekens betydelse i reklambranschen : En studie av reklambyråers förmåga att bibehålla kunder långsiktigt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Åsa Bengtson; Petra Johannesson; Karl Söderlund; [2016]
  Nyckelord :Kundrelation; reklambyrå; reklambranschen; livscykel; storlekens betydelse; tillit;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats, skriven vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, studeras relationer inom reklambranschen. Syftet med studien är att undersöka hur reklambyråns storlek påverkar dess möjligheter till långvariga kundrelationer. LÄS MER