Sökning: "mognadstid"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet mognadstid.

 1. 1. Biologisk avskiljning av järn och mangan vid dricksvattenproduktion : Reningskapacitet i pilotfilter med HUFO-diskar och kalcedonmassa

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Alan Saleh; [2021]
  Nyckelord :Dricksvattenrening; pilotfilter; kalcedon; HUFO-disk; biologisk oxidation; järn och mangan i dricksvatten; mognadstid; råvattenkvalitet;

  Sammanfattning : Människan har påverkat klimatet på ett negativt sätt genom olika sorters aktiveter vilket lett till att en global uppvärmning är på gång. Temperaturen på jorden kommer därmed att förändras vilket i sin tur kommer leda till en förändring i vattnets kretslopp. LÄS MER

 2. 2. Plommonsorter i Sverige

  M1-uppsats, SLU/Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)

  Författare :Makiko Suzuki Jonsson; [2010]
  Nyckelord :Prunus domestica; plommon; genbank; Balsgård; plommonproduktion; förädling;

  Sammanfattning : Huvuddelen av plommonproduktionen i Sverige är Prunus domestica-sorter och stora produktionssorter är Herman, Opal, Victoria och Jubileum. De olika sorterna ha olika mognadstid och bördighet. LÄS MER