Sökning: "mohamed hassan"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden mohamed hassan.

 1. 1. Control, Design, and Implementation of Quasi Z-source Cascaded H-Bridge Inverter

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System; Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Fares Al-Egli; Hassan Mohamed Moumin; [2018]
  Nyckelord :Quasi Z-Source Inverter; QZSI; Multi-Level Inverter; Single-Phase; Cascaded H-Bridge; PS-PWM;

  Sammanfattning : This report is about control, design and implementation of a low voltage-fed quasi Z-source three-level inverter. The topology has been interesting for photovoltaic-systems due to its ability to boost the incoming voltage without needing an extra switching control. LÄS MER

 2. 2. A literature study of bottlenecks in 2D and 3D Big Data visualization

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Mohamed Hassan; [2017]
  Nyckelord :Human perception; Big data; N-dimensional Data; Visualization.;

  Sammanfattning : Context. Big data visualization is a vital part of today's technological advancement. It is about visualizing different variables on a graph, map, or other means often in real-time. Objectives. LÄS MER

 3. 3. Kapitalstruktur i kris – anpassning eller överlevnad? : En studie om skuldsättning i de Large Cap-noterade svenska industriföretagen under åren 2006-2009

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Theo Odenryd; Mohamed Hassan; [2015]
  Nyckelord :Industrial companies; capital structure; indebtedness; economic downturn; Industriföretag; kapitalstruktur; skuldsättning; konjunkturnedgång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oberoende av konjunktur måste ett företag finansiera sin verksamhet med kapital. Kapitalstruktur är ett omdebatterat forskningsområde där det inte råder någon generell gångbar teori som är applicerbar för majoriteten av företag. LÄS MER

 4. 4. Energianalys av en tankstation : En förstudie av vilka energieffektiviserande åtgärder som kan göras på bensinstationer

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mohamed Aidarus Nur Sheikh Hassan; [2015]
  Nyckelord :Energy mapping; Energianalys;

  Sammanfattning : Sammanfattning På uppdrag av Umeå Kommun och Vindelns Kommun tillsammans med Nenet (Norrbottens energikontor) samt med hjälp av Exergi B(y)rån genomförs energikartläggning av en bensinstation, då många tankstationer har en hög energianvändning i form av el till kylning, belysning och i förekommande fall av uppvärmning.Tankstationer är en viktig del av infrastrukturen och en central plats för många mindre orter. LÄS MER

 5. 5. Adverse effects of khat on somali families

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Yusuf Hassan Ibrahim; Mohamed Jibril Abdullahi; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER