Sökning: "molekylär"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet molekylär.

 1. 1. Effects of antibody labeling chemistry on assays developed for the Gyrolab immunoassay platform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Molekylär systembiologi

  Författare :Julia Dencker; [2021]
  Nyckelord :Antibodies; Labeling chemistry; Site-specific labeling; Immunoassay; Gyrolab;

  Sammanfattning : The aim of this project was to make a comparison of the effects of antibody labeling chemistries on assays developed for the Gyrolab immunoassay platform. One of the labeling techniques was a heterogenous labeling technique targeting amino groups on the antibody. LÄS MER

 2. 2. A molecular analysis of the interaction between the biocontrol fungus Clonostachys rosea and the cereal pathogen F. graminearum

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Esther Kuper; [2021]
  Nyckelord :Agrobacterium- mediated transformation; Biocontrol; Clonostachys rosea;

  Sammanfattning : Modern agriculture is increasingly challenged by newly emerging crop diseases- many of them caused by fungal pathogens. At the same time, excessive application of chemical fungicides accelerates the development of resistant pathogen strains and may cause harmful effects on non-target organisms. LÄS MER

 3. 3. Molecular insight into ion interactions at charged interfaces exposing sulfonate headgroups

  Master-uppsats, KTH/Yt- och korrosionsvetenskap

  Författare :Hugo Widehammar; [2021]
  Nyckelord :Langmuir monolayers; Vibrational Sum Frequency Spectroscopy; Fatty sulfonic acid; Monovalent ions; Poisson Boltzmann theory; Langmuir monolager; vibrations sumfrekvens spektroskopi; fettsulfonsyra; monovalenta joner; Poisson Boltzmann teori;

  Sammanfattning : Hur elektrolytlösningar interagerar med laddade ytor är viktigt för många fenomen. I detta arbete undersöktes samspelet mellan flera joner med en negativt laddad yta som exponerade sulfonat funktionella grupper mot lösning. Särskild vikt lades på deprotoneringsbeteendet vid ytan. LÄS MER

 4. 4. Functionalization and Evaluation of Nanoparticle Probes for the Development of a 14-Plex Diagnostic assay

  Master-uppsats, KTH/Kemi

  Författare :Samuel Narmack; [2021]
  Nyckelord :Functionalization; multiplex; probing; diagnostics; nanoparticles; Funktionalisering; multiplexera; sonder; diagnostik; nanopartiklar;

  Sammanfattning : Detta projekt var ett samarbete mellan Aplex Bio AB och Scilifelab. Projektets mål var att utveckla en molekylär diagnostisk panel med förmågan att detektera och diskriminera mellan 14 olika typer av patogener. Projektet innehåller 4 kapitel med fokus på olika mål. LÄS MER

 5. 5. Vicia faba determinate and indeterminate inflorescence genotypes : comparison of genetic variation at TFL1 locus

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Jenny Östberg; [2021]
  Nyckelord :Faba bean; growth habit; TERMINAL FLOWER1; genetic marker; legume; mutant;

  Sammanfattning : Faba bean (Vicia faba L.) plants usually express an indeterminate inflorescence growth habit regulated by the gene TERMINAL FLOWER1 (TFL1) which allows the apical meristem to continuously produce new vegetative and reproductive plant parts. In turn, this prolongs the growth and flowering period and causes an uneven ripening of the pods. LÄS MER