Sökning: "molly johansson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden molly johansson.

 1. 1. Att leda inom Polismyndigheten : Gruppchefers förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

  Författare :Sofia Johansson; Molly Bergström; [2022]
  Nyckelord :management; governance; the Police Authority; team leaders; resources; requirements; assignments; ledning; styrning; Polismyndigheten; gruppchefer; resurser; krav; uppdrag;

  Sammanfattning : Som gruppchef upplevs krav både under och ovanifrån samtidigt som bristen på resurser för att bemöta alla krav lyser med sin frånvaro. Syftet med denna studie är därför att studera gruppchefers upplevda förutsättningar och hinder i deras funktion för att fullfölja sitt uppdrag inom tjänsten som gruppchef för yttre verksamhet inom Polismyndigheten i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Aktiva åtgärder -inte tillräckligt aktiva? En undersökning av Region Skånes Likabehandlingsplan i ljuset av den svenska och den internationella lagstiftningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Molly Johansson; [2015]
  Nyckelord :arbetsrätt; rättsvetenskap; aktiva åtgärder; likabehandling; diskriminering; Region Skåne; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av två delar. Den första delen behandlar vad som sker då en likabehandlingsplan på en offentlig myndighet, i detta fall Region Skåne, utökar rättigheter för persongrupper som inte är skyddade enligt lag. LÄS MER

 3. 3. Code of Conduct : Orsaker, säkerhetsställande av leverantörers efterlevnad och konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Johansson; Minna Petersson; Molly Sandberg; [2014]
  Nyckelord :Code of conduct; efterlevnad; orsaker; säkerhetsställande; leverantörsrevisioner; konsekvenser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Code of Conduct är ett verktyg som används i syfte att förbättra arbete med Corporate Social Responsibility. Det kan beskrivas som en regelsamling för hur företag ska agera i olika situationer och kan ses som ett instrument för att skapa en socialt ansvarsfull kultur. Code of Conduct berör områden som socialt ansvar och miljö. LÄS MER