Sökning: "molnbaserade affärssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden molnbaserade affärssystem.

 1. 1. Riskhantering av molnbaserade affärssystem : En studie inom bilhandeln

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Kevin Adamsson; Fredrik Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Cloud based services; Cloud based ERP-system; Risks with the cloud based ERP-systems; Risk management; Risk process.; Molntjänster; molnbaserade affärssystem; risker med molnbaserade affärssystem; riskhantering i samband med molnbaserade affärssystem; riskprocess.;

  Sammanfattning : Titel: Riskhantering av molnbaserade affärssystem Författare: Fredrik Forsberg & Kevin Adamsson Handledare: Pia Nylinder Examinator: Petter Boye Kurs: Företagsekonomi, Kandidatuppsats inom ekonomistyrning/redovisning Kurskod: 2FE75E Frågeställning: Hur arbetar företag inom bilförsäljningsbranschen med riskhanteringen av molnbaserade affärssystem? Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka risker molnbaserade affärssystem medför och hur företag inom bilhandeln arbetar för att hantera riskerna. Metod: För att uppfylla studiens mål har vi använt oss av den abduktiva ansatsen. LÄS MER

 2. 2. Riskhantering för molnbaserade affärssystem i stora organisationer : En studie om hur stora organisationer hanterar säkerhetsrisker som kan uppstå vid nyttjandet av molnbaserade affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Drilon Zogaj; [2020]
  Nyckelord :Cloud-based ERP-systems; cloud computing; risk management; large organizations; security risks; molnbaserade affärssystem; molntjänster; riskhantering; stora organisationer; säkerhetsrisker; kravhantering; avtal; dataintegritet; datasäkerhet; riskhanteringsmetod; användarinvolvering; hållbarhet;

  Sammanfattning : Framväxten av molntjänster är en trend som påverkar organisationer i allt större utsträckning vilket anses vara framtiden inom informationsteknik. Idag migrerar stora organisationer i allt större grad sina affärskritiska affärssystem till molnet, trots att det är en av de mest riskabla, kostsamma och tidskrävande IT-investering som en organisation någonsin kan göra. LÄS MER

 3. 3. Kompetensförändring hos ledning efter byte från on-premise till molnbaserat affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Carl Eriksson; Rozbeh Kazemi; [2020]
  Nyckelord :enterprise resource planning; SaaS; management; competence needs; competence change; affärssystem; molnbaserat affärssystem; ledning; kompetensbehov; kompetensförändring;

  Sammanfattning : De senaste åren har fenomenet molnbaserade affärssystem vuxit sig allt större eftersom de innefattar fördelar som mindre investeringar, högre tillförlitlighet och ökad flexibilitet jämfört med ett traditionellt on-premise system. Tidigare studier har undersökt vilka affärssystemkompetenser en ledning behöver i ett on-premise men lite är känt om vilka affärssystemkompetenser som en ledning behöver i ett molnbaserat affärssystem. LÄS MER

 4. 4. Hur förändrar molnet IT-konsulters värdeskapande : En studie om hur IT-konsulters värdeskapande förändras som konsekvens av implementeringen och användandet av molnbaserade affärsssytem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Sandra Nguyen; Oskar Steen; [2020]
  Nyckelord :IT consultant; value creation; cloud-based ERP-systems; IT-konsult; värdeskapande; molnbaserade affärssystem;

  Sammanfattning : Som en konsekvens av den tekniska utvecklingen levereras affärssystem alltmer som en molntjänst. Detta innebär att IT-konsulters värdeskapande förändras vid implementering av molnbaserade affärssystem. Besitter IT-konsulterna inte rätt expertis kan det leda till felaktiga beslut samt ineffektiva lösningar. LÄS MER

 5. 5. Prioritering av säkerhetsaspekter i molnet : En studie om hur säkerhetsaspekter prioriteras i organisationer vid anskaffning av molnbaserade affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jelena Medjed; Jannica Edfeldt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER