Sökning: "molnlagring"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet molnlagring.

 1. 1. Huvudet bland molnen eller fötterna på jorden? - En studie om användares säkerhetsmedvetenhet gällande molnlagring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Cecilia Nilsson; Evelina Larzon; [2018]
  Nyckelord :cloud computing; molnlagring; informationssäkerhet; dataintrång; säkerhetsmedvetenhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Med molnlagring kommer många fördelar såsom möjligheten till back-up och att användaren kan komma åt sina filer oberoende av plats. Det finns även flertalet säkerhetsrisker med molnlagringstjänster vilket kan äventyra informationssäkerheten. LÄS MER

 2. 2. Indexing file metadata using a distributed search engine for searching files on a public cloud storage

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Simon Habtu; [2018]
  Nyckelord :public cloud; distributed search engine; metadata indexing; scalability; publika moln; distribuerad sökmotor; metadata indexering; skalbarhet;

  Sammanfattning : Visma Labs AB or Visma wanted to conduct experiments to see if file metadata could be indexed for searching files on a public cloud storage. Given that storing files in a public cloud storage is cheaper than the current storage solution, the implementation could save Visma money otherwise spent on expensive storage costs. LÄS MER

 3. 3. Privat molnlagring i arbetet : En fallstudie om hur ett IT-företaghanterar att anställda använder privatmolnlagring för arbetsrelateradinformation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Markus Berg; [2018]
  Nyckelord :Cloud storage; private cloud storage; cloud security; Molnlagring; privat molnlagring; säkerhet i molnet;

  Sammanfattning : Denna fallstudie har undersökt och studerat hur ett företag som arbetar med informationsteknologi (IT) hanterar problemet att anställda lagrar arbetsrelaterad information i sina privata molnlagringstjänster. En enkätundersökning gjordes för att undersöka och jämföra hur olika avdelningar på företaget bland annat använder sin privata molnlagringstjänst och om de är medvetna om risker med molnlagring. LÄS MER

 4. 4. Towards an Efficient Storage-as-a-Service solution for IoT Sensor Data

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Simon Norberg; Max Renvalder Asker; [2018]
  Nyckelord :IoT; cloud storage; StaaS; architecture;

  Sammanfattning : Med de ökande mängderna data som genereras av enheter och tjänster av Internet of Things har behovet av effektiv och skalbar lagring uppkommit. Idag erbjuder större företag som Google och Amazon molnlagring som en tjänst för såväl individer som företag att hantera sin data. LÄS MER

 5. 5. Undersökning och design av en säkerhetslösning för en molnlagringstjänst

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Ludvig Cederfelt; [2017]
  Nyckelord :cryptography; PKI; cloud storage; kryptering; PKI; molnlagring;

  Sammanfattning : Troligen har de allra flesta hört talas ”molnet” eller molnlagring. Molnlagring är populärt och användbart för att säkerhetskopiera, dela och göra information lättåtkomligt från flera enheter. LÄS MER