Sökning: "molntjänster och dess risker"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden molntjänster och dess risker.

 1. 1. Kriterier för säkerhetskopiering i molnet : En fallstudie med Amazon Web Service

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Magdalena Lövgren; [2018]
  Nyckelord :Säkerhetskopiering; molntjänster; kriterier; säkerhet; kostnader.;

  Sammanfattning : Säkerhetskopiering är ett sätt att kunna skydda data genom att kopiera och spara data på till exempel hårddiskar, externa servrar eller i molnet. Att spara på egna servrar kan dock vara en kostsam lösning för företag och organisationer, både inköp av servrar, installationer samt underhåll kan göra att kostnaderna drar iväg. LÄS MER

 2. 2. Öppen källkod inom kommuner - Analys av risker och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Carl Andersson; [2014]
  Nyckelord :Öppen källkod; Öppen standard; Migration; Risk.;

  Sammanfattning : Öppen källkod är ett sätt för programutvecklare att distribuera verket tillsammans med dess källkod och göra det fritt läsligt och modifierbart. Denna studie analyserar och identifierar risker och möjligheter som kan uppkomma vid migration till och driftsättning av öppen källkod. LÄS MER

 3. 3. Orosmoln över tjänsteavtal : En avtalsanalys inom molntjänster

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna-karin Andersen; Therése Melin; [2012]
  Nyckelord :Molntjänster; Avtal;

  Sammanfattning : Molntjänster är aktuellt inom IT-området och spås skall komma att förändra sättet på vilket vi använder oss av datorer och internet. Fler och fler företag beslutar att köpa in sådana tjänster bland annat på grund av en kostnadseffektivisering av IT-hanteringen. LÄS MER

 4. 4. Imorgon: klart till växlande molnighet - En mall för att understödja riskbedömningen vid en övergång till molntjänster

  D-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Erik Martinsson; [2010-09-24]
  Nyckelord :Cloud computing; molntjänster; moln; riskområden; riskutvärdering; riskmall;

  Sammanfattning : Cloud computing eller molntjänster syftar till såväl mjukvara och dessplattform som en tjänst som erbjuds via Internet samt tillinfrastrukturen som tillhandla håller dessa tjänster. Det finns mycketsom talar för en övergång från egen drift till molntjänster mensamtidigt finns det många olika risker i samband med övergången. LÄS MER