Sökning: "moms"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet moms.

 1. 1. Dubbel moms på sockerrika produkter. Svaret på Sveriges hälsoproblem?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Johansson; [2019]
  Nyckelord :Sockerskatt; Övervikt; Fetma; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper examines how sugar tax effects the prevalence of overweight and obesity. How great price increase which is needed to reduce sugar consumption to recommended levels is also calculated. The Swedish population consumes on average 44% more sugar than the recommended level. LÄS MER

 2. 2. Collecting Information from a decentralized microservice architecture

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Carl Ekbjörn; Daniel Sonesson; [2018]
  Nyckelord :Message-oriented middleware; Apache kafka; RabbitMQ; microservices; benchmark;

  Sammanfattning : As a system grows in size, it is common that it is transformed into a microservice architecture. In order to be able monitor this new architecture there is a need to collect information from the microservices. The software company IDA Infront is transitioning their product iipax to a microservice architecture and is faced with this problem. LÄS MER

 3. 3. En kartläggning av inköpsprocessen för fabriksutrustningen till en Husmutternfabrik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fidel Sabbagh; [2018]
  Nyckelord :CAD; MUDA; MURI; MURA; JIT; FAT; SAT; TPS; RSC; 5S;

  Sammanfattning : The purpose of the project: The aim of this project was to finish the current BOM-list that already existed so it could be sent to X-ponent. When that was done it got possible to identify the non X-ponent products from other suppliers. These products had to be order by the needs to build walls, roof, and etc. LÄS MER

 4. 4. Avdrag för ingående moms vid avyttring av andelar i dotterbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristoffer Ohlsson; [2018]
  Nyckelord :Mervärdesskatt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Diskretionär portföljförvaltning: ett eller flera tillhandahållanden enligt mervärdesskatterätten?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Vidlund; [2018]
  Nyckelord :VAT; asset management; discretionary portfolio management; composite supplies; VAT Directive; komplexa tjänster; sammansatta tjänster; blandade tjänster; portföljförvaltning; diskretionär portföljförvaltning; finansiella tjänster; ett eller flera tillhandahållanden; mervärdesskatt; moms; mervärdesskattedirektivet; 3:9 ML;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar frågorna om vad en komplex tjänst är, vilka kriterier som EU-domstolen ställer upp för att klassificera komplexa tjänster som ett eller flera tillhandahållanden enligt mervärdesskatterätten, vilka kriterier som tillämpas vid klassificeringen av den komplexa tjänsten diskretionär portföljförvaltning samt om svensk rätt kan anses förenlig med EU-rätten. . LÄS MER