Sökning: "momsfusk"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet momsfusk.

 1. 1. Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn : Gränsdragning avseende förvärvarens status

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Åsa Ekström; Martina Mellberg; [2008]
  Nyckelord :Value Added Tax; reverse charge; construction sector; construction service; construction work; establishing boundaries; more than temporarily; mervärdesskatt; omvänd skattskyldighet; byggsektorn; byggtjänst; gränsdragningsproblem; inte endast tillfälligt;

  Sammanfattning : Omvänd skattskyldighet för byggsektorn tillämpas i Sverige sedan den 1:e juli 2007. Tilllämpningen omfattar endast tillhandahållande av tjänster som ur ett allmänt perspektiv bedöms vara byggtjänster. Varuleveranser är uteslutna från tillämpningen. LÄS MER

 2. 2. Omvänd skattskyldighet för moms inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Svensson; Cliff Persson; Johan Ståhl; [2008]
  Nyckelord :Omvänd skattskyldighet; Moms; Mervärdesskatt; Byggbranschen; Byggsektorn; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2007 infördes en ny lag till byggbranschen som innebär att handel av byggtjänster numera ska behandlas med omvänd skattskyldighet. Därav ska inte längre säljare av byggtjänster redovisa moms på sina utgående fakturor utan säljaren ska redovisa både in- och utgående moms. LÄS MER

 3. 3. Mervärdesskatt- Gemenskapsinterna Ekobrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Green; [2005]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom EU används principen om den inre marknaden, vilken innebär att mervärdesskatten på de flesta varor skall betalas där konsumenten köper dem. Denna princip gäller därmed inte i produktionsledet då varan skall beskattas i den medlemsstat där den slutligen avyttras till konsumenten. LÄS MER