Sökning: "mona berglund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden mona berglund.

 1. 1. Fångade i blåsväder : En semiotisk bildanalys med utgångspunkt i genusperspektivet av hur Håkan Juholt och Mona Sahlin visuellt framställdes i media i samband med politiska affärer.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Linda Eliasson; Erika Berglund; [2012]
  Nyckelord :bild; bildanalys; semiotik; Håkan Juholt; Mona Sahlin; mediedrev; socialdemokraterna; partiledare; Aftonbladet; Expressen; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; denotation; konnotation;

  Sammanfattning : Bilder är bland det första som fångar tidningsläsarens uppmärksamhet och forskning visar att bilder i högre grad än den skrivna texten drar till sig uppmärksamhet. Därav kan bilden av en politiker som framställs på ett ofördelaktigt sätt i pressbilder påverka publikens uppfattning av denne. LÄS MER

 2. 2. Förskolebarns tankar om geometri

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mona Berglund; [2011]
  Nyckelord :geometri; förskolebarn;

  Sammanfattning : The reason I am writing this essay is due to my curiosity on how children are interested in and how their understanding in geometry is at preschool years.My interest lies in children and arithmetic and especially geometry, which is something I belive that children deal with a great deal in their everyday routines, both in school and at home. LÄS MER

 3. 3. Yrkesroll, yrkesidentitet och personlig identitet

  C-uppsats,

  Författare :Mona Hilmersson; [2008-06-12]
  Nyckelord :yrke; personalchef; yrkesroll; yrkesidentitet; identitet;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om personalchefer upplever sitt yrke som en yrkesroll eller som en yrkesidentitet, om det är möjligt att skilja begreppen åt i deras upplevelser av yrket och vilken betydelse upplevelsen av yrket som en yrkesroll och/eller yrkesidentitet har för hur yrket upplevs i relation till den personliga identiteten. Frågeställningarna är:oUpplever personalchefer sitt yrke som en yrkesroll eller som en yrkesidentitet och är det möjligt att skilja begreppen åt i deras upplevelser av yrket?oHur upplevs yrket i relation till den personliga identiteten beroende på om yrket upplevs som en yrkesroll och/eller som en yrkesidentitet?Eftersom upplevelsen av ett yrke, både i relation till begreppen yrkesroll och yrkesidentitet och i relation till den personliga identiteten, är personlig och unik har studien en kvalitativ ansats. LÄS MER