Sökning: "monetära incitament"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden monetära incitament.

 1. 1. ”Varför vi har det? För att det funkar!” En kvalitativ studie om hur arbetsgivare använder incitamentsystem som styrmedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Maria Pejic; Robert Thorvald; [2022-02-16]
  Nyckelord :Incitamentsystem; monetära incitament; motivation; prestation; styrmedel;

  Sammanfattning : Arbetsgivare kan använda sig av monetära incitament som ett erkännande för väl utförd prestation trots att tidigare forskning visar på att det kan ha negativa effekter för arbetstagaren. Genom att sätta för högt uppsatta mål skapas ett missnöje hos arbetstagare samtidigt som prestationsbaserade belöningar uteblir eftersom målen inte uppnås. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskestudenters attityd till arbete på glesbygd : En kvantitativ undersökning avattityder, värderingar och incitament

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :William Hallin; Lina Grandberg; [2022]
  Nyckelord :Rural; recruitment; retaining employees; basic human values; nurses.;

  Sammanfattning : Det senaste hundrafemtio åren har inflyttningen till städer och tätbebyggda områden ökat markant och genererat en glesbygd med väldigt liten befolkningsmängd. Detta har medfört försämrad samhällsservice med långa avstånd och försämrad kvalitet inom hälso- och sjukvård. LÄS MER

 3. 3. Förändrad intäktsmodell - Intäktsmodellens påverkan på ett företags affärsfunktioner och cirkularitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Carl Sundgren; Vincent Wilsby; [2022]
  Nyckelord :Intäktsmodell; affärsmodell; cirkulär ekonomi; prenumeration; kontorsmöbler; värdeerbjudande; kundlojalitet; as-a-service; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Förändrad intäktsmodell - Intäktsmodellens påverkan på ett företags affärsfunktioner och cirkularitet. Författare: Carl Sundgren, Industriell Ekonomi 2017, LTH; Vincent Wilsby, Industriell Ekonomi 2017, LTH. Handledare: Ingela Elofsson, Institutionen för produktionsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola. LÄS MER

 4. 4. Finner verkligen bilförsäljare arbetsmotivation genom att gå över lik? : En förklarande kollektiv fallstudie av kompensationssystemets påverkan på bilförsäljares arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alva Gustafsson; Lovisa Bogdanoff; [2021]
  Nyckelord :Kompensationssystem; arbetsmotivation; bilförsäljare; Maslows behovstrappa; Herzbergs tvåfaktorsteori; Self-determination theory;

  Sammanfattning : Ett företagsekonomiskt problem är att organisationer måste bibehålla och ökamedarbetarproduktiveten för att vara lönsamma och konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.Organisationer kan med hjälp av kompensationssystem skapa förutsättningar för att kopplaorganisatoriska mål med medarbetares arbetsmotivation och produktivitet, vilket leder fram tillsyftet för denna studie, som är att förklara i vilken utsträckning kompensationssystem motiverarsäljare inom bilförsäljningsbranschen i Jönköping samt identifiera om ytterligare faktorer påarbetsplatsen kan påverka säljares arbetsmotivation. LÄS MER

 5. 5. Kampen om advokaten : Incitamentssystemets påverkan på frivillig personalomsättning inom kunskapsintensiva organisationer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Josefine Nilsson; Christofer Klerbro; [2021]
  Nyckelord :Voluntary turnover; knowledge-intensive organizations; monetary incentive systems; non-monetary incentive systems; profit sharing systems and law firms.; Frivillig personalomsättning; kunskapsintensiva organisationer; monetära incitamentssystem; icke-monetära incitamentssystem; vinstdelningssystem och advokatbyråer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kunskapsintensiva organisationer upplever svårigheter när det kommer till att behålla medarbetare och de tvingas således arbeta för att hantera den frivilliga personalomsättningen. Den svenska advokatbranschen genomgår förändring och medarbetare byter arbetsgivare i allt större utsträckning. LÄS MER