Sökning: "monetary and nonmonetary rewards"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden monetary and nonmonetary rewards.

 1. 1. Strävan efter kundlojalitet : Utformning av lojalitetsprogram och avgiftsbaserade medlemskap i textilbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Matilda Forsberg; Olivia Larsson; [2018]
  Nyckelord :Loyalty programs; customer loyalty; monetary and nonmonetary rewards; loyalty program fees; Lojalitetsprogram; kundlojalitet; monetära och icke-monetära förmåner; medlemsavgifter;

  Sammanfattning : Utmaningarna med att befinna sig i en ständigt föränderlig bransch som mode- och textilindustrin har visat sig vara stora. Konkurrensen företag emellan ökar och kunder har därmed blivit allt mindre lojala till enskilda varumärken. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmotivation i teori och praktik : En studie om belöningssystem inom bankverksamheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Björkman; Alexandra Lunde Wetterström; [2016]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; Belöningssystem; Motivationsteorier; Motivations- och hygienfaktorer; Belöningar; Principal-Agentproblem; Agentkostnader;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to describe and explain how the reward system works and which factors can generate work motivation within one bank, and also to compare and explain resemblances and differences that may exist between two different banks. The object of study is Länsförsäkringar Halland Private Bank, and the comparison object is Nordea. LÄS MER

 3. 3. The impact of club card on store loyalty : An empirical study of a Swedish grocery retailer

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sofia Ahlström; Niklas Wangsell; [2014]
  Nyckelord :loyalty; loyalty programs; customer loyalty; club card; behavioral loyalty; attitudinal loyalty; rewards; grocery retailer;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate whether club card loyalty have an impact on customers store loyalty. A secondary purpose is to distinguish which attributes of a loyalty card that ICA’s customers prefer, with the focus on the variables; direct- versus indirect rewards, monetary- versus nonmonetary rewards, necessary- versus luxury rewards and immediate- versus delayed rewards. LÄS MER