Sökning: "money laundering"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden money laundering.

 1. 1. Penningtvätt och den brottsliga verksamheten : Konkreta omständigheter utan precision

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bijan Yousefi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Anti-Money Laundering and the Right to Privacy: A Study of Potential Conflicts between the Processing of Bank Information to Fight Crime and the Protection of Personal Data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Österberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Misstankar om penningtvätt : En kvalitativ studie om varför få auktoriserade redovisningskonsulter anmäler misstankar om penningtvätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sofia Widlund; Amanda Knutsson; [2019]
  Nyckelord :Money laundering Authorized accounting consultants Fraud Operator Customer due diligence; Penningtvätt Auktoriserade redovisningskonsulter Bedrägeri Verksamhetsutövare Kundkännedom;

  Sammanfattning : Bakgrund Penningtvätt är en typ av ekonomisk brottslighet där olagligt förtjänta pengar tvättas rena i den lagliga ekonomin. Cirka 130 miljarder kronor penningtvättas årligen i Sverige och eftersom det görs genom den lagliga ekonomin påverkar det samhället. LÄS MER

 4. 4. Digital Banking in Italy - The case of a fractioned and cash-centric financial environment: Tinaba Case Study

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Azra Hadziabdic; Carlo Edward Morandi; [2019]
  Nyckelord :Banking; Business model; Fintech; Payments; Personal Finance;

  Sammanfattning : Fintech is a relatively new term and it describes a series of financial products, usually available via smartphone Apps, that became widespread and accepted by the general public in the 2010s. Nowadays, almost a day does not go by without a news headline regarding Fintech, may that be for through-the-roof fundraising rounds or money laundering scandals. LÄS MER

 5. 5. Penningtvätt : Påverkas kunderna i Dalarna av penningtvätt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Emelie Ahlqvist; Jennie Vinblad; [2019]
  Nyckelord :bank crisis; money laundering; loyalty; customer; bank; trust; bankkris; penningtvätt; lojalitet; kund; bank; förtroende;

  Sammanfattning : Under våren 2019 drabbades bankvärlden av nyheten om att penningtvätt förekommit under en längre tid i en av de svenska storbankerna. Diskussionerna i media har varit många och frågan har ställts hur banken ska gå vidare från missödet. LÄS MER