Sökning: "money"

Visar resultat 1 - 5 av 2850 uppsatser innehållade ordet money.

 1. 1. AID EFFICIENCY: CAPABILITIES ENHANCEMENT OR VALUE FOR MONEY A comparative study of Sida and DFID

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viorica Doros; [2021-02-22]
  Nyckelord :Sen’s capability approach; value for money; aid efficiency; Sida; DFID; agency; well-being; IAGG;

  Sammanfattning : Evaluative frameworks of aid efficiency have various approaches based on donor priorities, international agreements and agenda, and existing theories in place. This thesis aims to investigate whether measurement of capabilities enhancement is losing ground to Value for Money Approach – a theory perceived to look into cost-effectiveness and economic growth only. LÄS MER

 2. 2. The role of gender equality on rural women development in agriculture : case study: koperative duhinge ikigori kanjongo “KODIKA”, Nyamasheke district, Rwanda

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Christella Mukakalisa; [2021]
  Nyckelord :gender equality; rural women development; agriculture;

  Sammanfattning : Gender is as a contract in society regulating the relations between men and women. But Gender equality is referred to as equal rights, roles and responsibilities for men and women. It is a crucial element in sustainable development, and it is considered as human rights. LÄS MER

 3. 3. Konsultupphandling för anbudsprojektering vid totalentreprenader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Viktor Åström; [2021]
  Nyckelord :Design-build contract; Procurement; Tendering stage; Tendering design; Design management; Communication; Totalentreprenad; Upphandling; Anbudsskedet; Anbudsprojektering; Projekteringsledning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Stora infrastrukturprojekt kännetecknas ofta av osäkerheter och att många arbetsmoment och tekniker både är komplexa och icke-rutinmässiga. Som svar på komplexiteten och osäkerheterna blir entreprenadformen totalentreprenad allt mer förekommande inom anläggnings- och infrastruktursektorn. LÄS MER

 4. 4. Redesign of a website and visual brand language : Development of a new website and graphic profile for an energy efficiency company

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Emma Olsén; [2021]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; User-Centered Design; User Interface; Website Design; Branding; Rebranding; Redesign; Graphic Profile; Interaction Design; Teknisk Design; Användarcentrerad Design; Användargränssnitt; Hemsidedesign; Webbdesign; Varumärkesdesign; Redesign; Grafisk Profil; Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : The project that is presented in this report is the result of a master thesis for the Industrial Design Engineering programme at Luleå University of Technology. The project was conducted towards and together with the company Leosol during the fall of 2020. LÄS MER

 5. 5. Sultanen av Sulu : En textanalys av George Ades pjäs Sultanen av Sulu

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linus Södergren; [2021]
  Nyckelord :Sultanen av Sulu;

  Sammanfattning : This essay is about the satirical play Sultan of Sulu Written by George Ade in 1902, The play became popular and was played on Broadway. The play is about the small area of Sulu in Philippines their sultan leader and what happens when the American took control of the area and made it its colony. LÄS MER