Sökning: "money"

Visar resultat 1 - 5 av 2325 uppsatser innehållade ordet money.

 1. 1. MOBILE MONEY AS A FINANCIAL INCLUSION TOOL FOR POVERTY REDUCTION A cross-country analysis of low- and middle-income countries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Grimme Hallberg; [2019-02-12]
  Nyckelord :mobile-money; financial inclusion; poverty; technology; cross-country analysis; low-income countries; middle-income countries;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine if mobile money can act as a financial inclusion tool to reduce poverty levels in low- and middle-income countries. In contrast to the majority of the literature within its research field, this thesis observes the relationship on an aggregate cross-country level instead of using data on an individual or household level, in order to fully examine the impacts on national poverty levels. LÄS MER

 2. 2. Penningtvätt och den brottsliga verksamheten : Konkreta omständigheter utan precision

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bijan Yousefi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Jag är papperslös. Jag får inte ta min rättvisa.” En kvalitativ studie om papperslösa personers situation och strategier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Fanny Spångö; Ebba Bäcklund; [2019]
  Nyckelord :undocumented migrants; organization; deportability; acts of citizenship; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how undocumented migrants in Sweden describe their situation and which strategies they develop to handle their situation. The method being used has a qualitative approach and the material was collected through semi structured interviews with five individuals who live or have lived previously as undocumented migrants in Sweden. LÄS MER

 4. 4. The Implied Volatility Skew of Single Stock Options and the Predictability of Jumps - Robustness Analysis

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Davide Brugola; [2019]
  Nyckelord :single stocks; options; implied volatility skew; jumps; earnings announcements;

  Sammanfattning : In this thesis, we try to understand whether the observed implied volatility skew of single stock options is significantly related to the probability of observing future return jumps in the underlying single stock. In particular, our main aim is to verify whether the skew-jump relationship persists during normal periods without any pre-scheduled information disclosure event or it is confined to earnings announcement periods. LÄS MER

 5. 5. New Public Management inom äldreomsorgen - Kritiska röster från golvet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Marie-Louise Johansson; Noor Jihad; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige har vi idag en ökad befolkning av personer som är över 65 år. Detta medför också till ökat krav på äldreomsorgen. Äldreboenden är en vanlig typ av boende för personer över 65 år som inte längre klarar av att leva i sina ordinära boende. De ökade kraven på äldreomsorg ökar också kostnaderna i samhället. LÄS MER