Sökning: "monokulturer"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet monokulturer.

 1. 1. Pollinerare, ekosystemtjänster, avkastning, pollinator, ecosystem services & yield

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Linnea Lidén; Anders Melander; [2019]
  Nyckelord :Pollinerare; ekosystemtjänster; avkastning; pollinator; ecosystem services yield;

  Sammanfattning : Ljudet av surrande insekter har blivit mer sällsynt på senare år och det finns en risk att det kommer bli en betydlig minskning av det i framtiden. Det menar i alla fall oroande forskarrapporter. En stor del av insekterna kan var utrotningshotade och det innebär i sin tur en risk för hela ekosystemet. LÄS MER

 2. 2. Problem för pollinatörer och dess påverkan på rapsskörden

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Linnea Lidén; Anders Melander; [2019]
  Nyckelord :Pollinerare; ekosystemtjänster; avkastning; pollinator; ecosystem services yield;

  Sammanfattning : Ljudet av surrande insekter har blivit mer sällsynt på senare år och det finns en risk att det kommer bli en betydlig minskning av det i framtiden. Det menar i alla fall oroande forskarrapporter. En stor del av insekterna kan var utrotningshotade och det innebär i sin tur en risk för hela ekosystemet. LÄS MER

 3. 3. Sveriges strategier för bevarande av biologisk mångfald i odlingslandskapet : en jämförelse av fyra länsstyrelsers aktiva åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Matilda Fahlgren; [2018]
  Nyckelord :nyttoinsekt; biologisk mångfald; miljökvalitetsmål; odlingslandskap; länsstyrelse; ekosystemtjänster; agrikultur; jordbruk; naturvård;

  Sammanfattning : Hotet mot den biologiska mångfalden är överhängande och ekosystem förstörs världen över på grund av mänsklig aktivitet. Det intensiva, enformiga jordbruk som bedrivs i världen idag påverkar den biologiska mångfalden i odlingslandskapet negativt. LÄS MER

 4. 4. Biosolar roofs i Skåne : gröna tak med solpaneler för en ökad biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Joel Forsman Semb; [2018]
  Nyckelord :biosolar roofs; gröna tak; biologisk mångfald; solpaneler; solenergi; pollinatörer; landsbygd; Skåne;

  Sammanfattning : Biosolar roofs är en ganska ny term från ett EU-projekt där solpaneler installeras på gröna tak med varierad växtlighet. Under varma dagar när solpanelerna värms upp försvinner en markant del av energiproduktionen från panelerna. LÄS MER

 5. 5. External timber quality of birch in birch-spruce mixtures

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Fredrik Hörnsten; [2018]
  Nyckelord :mixed-species forestry; birch-spruce mixtures; external timber quality; birch;

  Sammanfattning : The Swedish forest management model, largely based on monocultures of conifer species, has increasingly come under scrutiny. Its disadvantages to biodiversity, recreation and climate change susceptibility incentivize alternative ways of forest production. Mixtures with a secondary species is one such alternative. LÄS MER