Sökning: "monolitisk arkitektur"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden monolitisk arkitektur.

 1. 1. Migrating monolithic system to domain-driven microservices : Developing a generalized migration strategy for an architecture built on microservices

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Milan Languric; Leo Zaki; [2022]
  Nyckelord :Domain-Driven Design; monolithic architecture; microservices; serverless; cloud; Domän driven; monolitisk arkitektur; mikrotjänster; serverlös; moln;

  Sammanfattning : As monolithic software grows in complexity, they tend to reach a point where further improvements and maintenance become a significant burden. Therefore, Many organizations consider moving components of their systems into separate microservices. LÄS MER

 2. 2. Container Orchestration and Performance Optimization for a Microservicesbased Application

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ali Yousaf; [2022]
  Nyckelord :Microservicesbased architecture; Monolithic design; Docker; Kubernetes; Mikrotjänstbaserad arkitektur; monolitisk design; Docker; Kubernetes;

  Sammanfattning : Microservices is a new software design concept for developing scalable, loosely coupled services with a smaller codebase than the traditional monolithic approach. The designed microservices can communicate using several protocols, such as Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) or HTTP/REST. LÄS MER

 3. 3. Tail Based Sampling Framework for Distributed Tracing Using Stream Processing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :G Kibria Shuvo; [2021]
  Nyckelord :Distributed Tracing; Microservices; Observability; Monitoring; Distribuerad spårning; mikrotjänster; observerbarhet; övervakning;

  Sammanfattning : In recent years, microservice architecture has surpassed monolithic architecture in popularity among developers by providing a flexible way of developing complex distributed applications. Whereas a monolithic application functions as a single indivisible unit, a microservices-based application comprises a collection of loosely coupled services that communicate with each other to fulfill the requirements of the application. LÄS MER

 4. 4. Modernisering av mjukvaruarkitektur för äldre mjukvarusystem

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Farah Saffo; Basma Saeed; [2021]
  Nyckelord :Legacy system; system architecture; software architecture; monolith; SOA; REST; micro services; re-architecting; refactorization; system replacement; Äldre system; systemarkitektur; mjukvaruarkitektur; monolit; SOA; REST; mikro-tjänster; re-architecting; refaktorisering; systemersättning;

  Sammanfattning : Flera företag använder sig än idag av mjukvarusystem som är uppbyggda med äldre mjukvaruarkitektur som den monolitiska. Ett av dessa företag är Consid vars personalsystem är uppbyggt med det utdaterade ramverket klassisk ASP och där användargränssnitt samt logik kan direkt kommunicera med varandra. LÄS MER

 5. 5. Design and Implementation of a Distributed FleetSimulator

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Alen Gazibegovic; Fahad Rejabo; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns en efterfrågan för flottor av autonoma fordon i många industrier såsom gruvdrift, byggplatseroch lager där arbete ska utföras av robotar. Tre viktiga problem som man måste taitu med för att på ett säkert sätt använda autonoma fordon är: koordination för att etablerasäker trafik i miljön där robotarna agerar, rörelseplanering för att bestämma en genomförbarväg för robotarna, och kontroll av robotar för att utföra rörelsen längs den planerade vägen. LÄS MER