Sökning: "monotonous tasks"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden monotonous tasks.

 1. 1. Lean i byggproduktion med fokus på arbetsmiljö

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Calle Glad; Elinor Bäck; [2019]
  Nyckelord :LEAN; LEAN Production; LEAN Construction; Work flow; Work environment; Construction site safety.;

  Sammanfattning : Purpose: As of today, the knowledge of lean production, and its development into the construction industry, lean construction, has been well described in most of the necessary aspects. In what way lean could affect the work environment in a construction project, be it good or bad, has to date not been thoroughly documented. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ förstudie kring automatiseringstekniken Robotic Process Automation inom medelstora verksamheter : Utmaningar, möjligheter och rekommendationer vid implementering av Robotic process automation i medelstora verksamheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Gabriel Flores; Nils Thor; [2019]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; Implementation; Automation; Robotic Process Automation; RPA; Implementering; Automatisering;

  Sammanfattning : Allt fler har fått upp ögonen för olika automatiseringstekniker för att underlätta för kunder, anställda och verksamheten. Robotic Process Automation (RPA) är en snabbt framväxande teknologi som automatiserar repetitiva och monotona arbetsprocesser som kan anses vara tidskrävande för anställda. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens påverkan på yrkesidentitet : en kvalitativ studie om redovisningsekonomer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tova Bergqvist; Filippa Gabrielii; [2019]
  Nyckelord :Accounting; accountant; digitalization; automatization; technology; profession; professional identity; Redovisning; redovisningsekonom; digitalisering; automatisering; teknologi; profession; yrkesidentitet;

  Sammanfattning : Digitaliseringen ses som en av samhällets starkaste pågående förändringar och dess följder påverkar branscher och yrken i stor utsträckning. Redovisningsbranschen har stått och står fortfarande inför stora förändringar som en följd av teknikens utveckling och som redovisningsekonom gäller det att anpassa sig för att kunna överleva på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Using IPS software for decision making when developing a collaborative work station : A simulation-based case study in the remanufacturing industry

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Johanna Axelsson; [2019]
  Nyckelord :disassembly; collaborative robots; remanufacturing; safety;

  Sammanfattning : European manufacturing companies are facing challenges of increasing prices of raw material, more customized products and competitiveness from industries outside Europe. Those challenges make the manufacturing require flexible production processes. LÄS MER

 5. 5. Aktivitetsbaserade kontor och deras inverkan på motivation samt arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ludvig Kojcevski; Alexander Friberg; [2019]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserat; Activity based;

  Sammanfattning : In Activity-based workplaces and their effect on motivation and the work environment, the question formulation of how the office's work environment and the employees' motivation to work is affected by activity-based offices. The information has been collected though a qualitative method, in which people working at activity-based workplaces were interviewed. LÄS MER