Sökning: "monotonous tasks"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden monotonous tasks.

 1. 1. Hur motiverar produktionsföretag sina medarbetare till att uppnå organisationens satta mål och syften? : En kvalitativ intervjustudie på Scania & Volvo Trucks

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sami Talah; Adam Johansson; Ebba Hansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Course: Bachelor thesis in Business Administration, Degree of Master of Science in Business and Economics, Controller major, 15 credits - 2FE24E Institution: School of Business and Economics at Linnaeus University  Authors: Adam Johansson, Ebba Hansson, Sami Talah  Supervisor: Cristoffer Lokatt Examiner: Pia Nylinder Titel: How do production companies motivate their employees to achieve the organization's set goals and objectives? - A qualitative interview study on Scania & Volvo Trucks Background and problem: Given the significant role that employees have in today's society, it is essential how the employer motivates and directs their employees to make them work with the goals set by the organization. In the production industry, it is difficult to motivate employees because of their monotonous duties. LÄS MER

 2. 2. Lean i byggproduktion med fokus på arbetsmiljö

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Calle Glad; Elinor Bäck; [2019]
  Nyckelord :LEAN; LEAN Production; LEAN Construction; Work flow; Work environment; Construction site safety.;

  Sammanfattning : Purpose: As of today, the knowledge of lean production, and its development into the construction industry, lean construction, has been well described in most of the necessary aspects. In what way lean could affect the work environment in a construction project, be it good or bad, has to date not been thoroughly documented. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ förstudie kring automatiseringstekniken Robotic Process Automation inom medelstora verksamheter : Utmaningar, möjligheter och rekommendationer vid implementering av Robotic process automation i medelstora verksamheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Gabriel Flores; Nils Thor; [2019]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; Implementation; Automation; Robotic Process Automation; RPA; Implementering; Automatisering;

  Sammanfattning : Allt fler har fått upp ögonen för olika automatiseringstekniker för att underlätta för kunder, anställda och verksamheten. Robotic Process Automation (RPA) är en snabbt framväxande teknologi som automatiserar repetitiva och monotona arbetsprocesser som kan anses vara tidskrävande för anställda. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens påverkan på yrkesidentitet : en kvalitativ studie om redovisningsekonomer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tova Bergqvist; Filippa Gabrielii; [2019]
  Nyckelord :Accounting; accountant; digitalization; automatization; technology; profession; professional identity; Redovisning; redovisningsekonom; digitalisering; automatisering; teknologi; profession; yrkesidentitet;

  Sammanfattning : Digitaliseringen ses som en av samhällets starkaste pågående förändringar och dess följder påverkar branscher och yrken i stor utsträckning. Redovisningsbranschen har stått och står fortfarande inför stora förändringar som en följd av teknikens utveckling och som redovisningsekonom gäller det att anpassa sig för att kunna överleva på marknaden. LÄS MER

 5. 5. Using IPS software for decision making when developing a collaborative work station : A simulation-based case study in the remanufacturing industry

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Johanna Axelsson; [2019]
  Nyckelord :disassembly; collaborative robots; remanufacturing; safety;

  Sammanfattning : European manufacturing companies are facing challenges of increasing prices of raw material, more customized products and competitiveness from industries outside Europe. Those challenges make the manufacturing require flexible production processes. LÄS MER