Sökning: "monument Kopparmärra"

Hittade 1 uppsats innehållade orden monument Kopparmärra.

  1. 1. VILKA ”KUNGAR” VILL VI HA PÅ VÅRA GATOR OCH TORG? En kulturanalytisk studie av två offentliga monument i Göteborg

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

    Författare :Elina Vidarsson; [2019-10-10]
    Nyckelord :Auktoriserad kulturarvsdiskurs; offentliga rum och platser; monument Kopparmärra; Shoreline-stenen; diskursanalys;

    Sammanfattning : Key words: Authorized heritage discourse, public rooms and places, monuments, Kopparmärra, Shoreline-stenen, discourse analysis.... LÄS MER