Sökning: "moody s"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden moody s.

 1. 1. Understanding Credit Ratings and their Drivers: An Empirical Study of U.S.-based Corporations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Simon Törnmalm; [2019]
  Nyckelord :Credit ratings; drivers; credit rating agencies; targeting credit ratings; Business and Economics;

  Sammanfattning : This text sets out to examine what the general quantitative drivers of corporate credit ratings are. The result from an OLS regression identifies the following drivers: sales, the size of EBITDA in relation to debt, profitability, and interest coverage. When comparing the ratings from the agencies on a stand-alone basis, there are some differences. LÄS MER

 2. 2. Länders kreditbetyg – samma idag som de en gång var? En studie av Moody’s betygsättningsprocess över tid.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Carlsson; Cecilia Malmberg; Åke Sundvall; [2018]
  Nyckelord :Kreditbetyg på länder; WGI; makroekonomiska variabler; utveckling över tid; konservatism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Länders kreditbetyg – samma idag som de en gång var? Datum för seminarium: 31/05/2018 Kurs: FEKH89 Författare: Johanna Carlsson, Cecilia Malmberg, Åke Sundvall Handledare: Anamaria Cociorva Nyckelord: Kreditbetyg på länder, WGI, makroekonomiska variabler, utveckling över tid, konservatism Syfte: Att undersöka vare sig Moody´s blivit mer konservativa gällande betygsättning av länder samt de underliggande variablernas utveckling över tid. Metod: Kvantitativ undersökning Teoretiskt perspektiv: Majoriteten av tidigare forskning undersöker vilka faktorer, både kvalitativa och kvantitativa, som påverkar länders kreditbetyg. LÄS MER

 3. 3. Bank capitalization and credit rating assessment : Evidence from the EBA stress test

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Evgenia Dimitrova; [2016]
  Nyckelord :Bank capitalization; Moody’s credit rating assessment; EBA stress test; capital structures; banks adequacy and solvency; excess equity;

  Sammanfattning : Banks face market pressure when determining their capital structures because they are subject to strict regulations. CFOs are willing to adjust their company’s capital structures in order to obtain higher ratings. LÄS MER

 4. 4. The impact of Credit Rating Announcements on Credit Default Swap Spreads - An empirical study of the North American Credit Default Swap Market before, during and after the global financial crisis of 2008-2009

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Luczak; Laurynas Ruzgas; [2015]
  Nyckelord :credit rating announcements; credit default swap spread; CDS spreads; event study; Moody’s; credit rating agencies; financial crisis; recession; Business and Economics;

  Sammanfattning : A Credit Default Swap spread is a reliable measure of credit risk as it is the compensation demanded by a party to bear this risk. Officially, credit risk is denoted as credit ratings announced by credit rating agencies. LÄS MER

 5. 5. KREDITBETYG – ÅSIKTER FÖR DÖVA ÖRON?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Strömqvist; Gustav Silvegren; David Mellander; [2015]
  Nyckelord :Kreditbetyg; eventstudie; outlook; kapitalstruktur; nedgradering Credit ratings; event study; capital structure; downgrades; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Kreditbetyg – åsikter för döva öron? – En studie om nedgraderade kreditbetygs inverkan på nordiska bolags aktiekurser Syfte: Studiens syfte är att undersöka om ett bolags nedgraderade kreditbetyg genererar negativ abnorm avkastning för dess aktie. Studien undersöker även huruvida faktorer såsom kapitalstruktur, outlook och finanskrisen har effekt på eventuell negativ abnorm avkastning. LÄS MER