Sökning: "mor gifter sig moa martinson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden mor gifter sig moa martinson.

 1. 1. Mödrarnas kamp i det tysta : Familjegestaltningar i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd, Sallys söner och Mor gifter sig

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Astrid Hagelberg; [2020]
  Nyckelord :Moa Martinson; moderskap; familj; kärnfamilj;

  Sammanfattning : Moa Martinson (1890–1964) skrev om livet i samhällets anonyma skikt, om mödrar och barn som gömdes undan och glömdes bort. I sina romaner gestaltade hon vad som hände kvinnorna när industrialiseringen drog fram över landet och männen försvann dit arbetet fanns eller dök ner i brännvinet. LÄS MER

 2. 2. "Inte kan man bli en riktig människa utan pengar" : Maktlöshet och motstånd hos flickan Mia i Moa Martinsons Mor gifter sig

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Nina van den Brink; [2020]
  Nyckelord :Mor gifter sig; makt; motstånd; arbetarlitteratur; statare; ägande; sekelskifte; klassamhälle; Moa Martinson; litteratursociologi; utvecklingsroman; självbiografi; Norrköping; 1930-tal.;

  Sammanfattning : I första kapitlet av Mor gifter sig begår flickan Mia ett regelbrott. Uppsatsen pekar på hur detta är den första av en rad motståndsstrategier som hon anammar i syfte att skapa sig ett större handlingsutrymme eller, om så bara för en stund, frigöra sig från underordning och känslor av förnedring. LÄS MER

 3. 3. Unga kvinnor och gamla män : En pragmatisk studie i bruket av adjektiv och substantiv vid gestaltning av kvinnor och män

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Cecilia Lindström; [2018]
  Nyckelord :adjektiv; genus; genusteori; klassiker; könskonstruktioner; pragmatik; semantik; stereotyper; språk och kön; substantiv;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker språkbruket vid kvinnliga och manliga gestaltningar i klassiskaromaner i svensk litteratur, om detta språkbruk styrker stereotyper om kvinnor och mänsamt om författarens könstillhörighet påverkat språkbruket. Studiens material består avromanerna Doktor Glas av Hjalmar Söderberg, Mor gifter sig av Moa Martinson ochKejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf. LÄS MER

 4. 4. ”Smutsiga män och goda kvinnor” : En genusstudie om Moa Martinsons män i Mia-serien

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Cecilia Rådén; [2013]
  Nyckelord :Moa Martinson; män; genus; litteratur; författare; mia-serien; Mia Stenman; Mor gifter sig; Kyrkbröllop; Kungens rosor;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till en undersökning av Moa Martinsons framställning av männen i serien om MiaStenman som kan öppna upp en ny tolkning. Genom ett genusperspektiv har jag tittat på strukturen i hur männens utseende och personlighet porträtteras och hur detta påverkar Mia. LÄS MER

 5. 5. Mor gifter sig av Moa Martinson : En studie i adaption

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Martina Lindgren; [2012]
  Nyckelord :Martinson; adaption; Sjöstrand; intermedialitet; mor gifter sig;

  Sammanfattning : .... LÄS MER