Sökning: "moral communication"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden moral communication.

 1. 1. RISK, RESPECT & UNSPEAKABLE ACTS : Untangling Intimate-Sexual Consent through 'Intuitive Inquiry' & 'Agential Realism'

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för genusforskning (from 2013)

  Författare :Frida Storm; [2021]
  Nyckelord :Doing; Consent; Communication; Intuition; Somatics; Intimacy; Sex; Sexual; Violence; Negotiation; Coercion; Rape; Legislation; Feminism; Neoliberal; Queer; Fanzine; BDSM; Dance; Performance; Sex Work; Responsibilization; Accountability; Diffraction; Entanglement; Autonomy; Agency; Power; Trauma.; Görande; samtycke; consent; kommunikation; intuition; somatik; intimitet; sex; sexuellt; våld; förhandling; tvång; våldtäkt; lagstiftning; feminism; nyliberalism; queer; fanzine; BDSM; dans; uppträdande; sexarbete; responsibilisering; ansvar; diffraction; entanglement; autonomi; agens; makt; trauma.;

  Sammanfattning : In an attempt to address the issues in research and theory on consent, this thesis explores what consent can be seen as "doing" through an 'Intuitive Inquiry' (Anderson 2011a) and 'Agential Realism' (Barad 2007). Various manifestations of consent appears through: the experience of the researcher, consent research and theory, consent legislation, interviews with professionals in intimate-sexual consent, and, feminist fanzines. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av samvetsstress i palliativ vård : en kvalitativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabella Pillay; Johanna Larsson; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Moral distress; Nursing; Nurse; Palliative care; Omvårdnad; Palliativ vård; Samvetsstress; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta som sjuksköterska i palliativ vård innebär bland annat teamarbete, stöd till närstående och symtomlindring till patienter - i en miljö där arbetsbelastning många gånger är hög. Att möta etiskt svåra situationer och tvingas handla emot sina värderingar kan leda till samvetsstress. LÄS MER

 3. 3. A Matter of Privacy: How the substantial rule of law ensures fundamental rights in a digital era

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christopher Andersson; [2021]
  Nyckelord :EU law; EU; electronic communication; CJEU; Constitutional law; Rule of Law; Ronald Dworkin; Privacy Law; Fundamental Rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I en alltmer digital värld överförs elektronisk information varje sekund till alla delar av världen. Denna elektroniska information övervakas av stater och dess offentliga myndigheter, vars övervakningsförmåga läcktes redan 2013 av Edward Snowden. LÄS MER

 4. 4. Millennials demand for brand activism : A qualitative studie about corporate brands using brand activism as a communication strategy to reach millennials

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Fanny Backman; Fredrika Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Brand activism; corporate brand; millennials; social media;

  Sammanfattning : The new phenomena of brand activism can be used as a communication strategy to reach consumers. The demand for brand activism has increased with the generation of millennials. This research uses a qualitative method to get a greater understanding of how companies use brand activism as a communication strategy to reach millennials. LÄS MER

 5. 5. Attaining Legitimacy in Defiance of a Tarnished Reputation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Olof Ström; [2021]
  Nyckelord :Gazprom; corporate legitimacy; corporate reputation; stakeholder theory; corporate governance; fiduciary duty; moral foundations theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : PJSC Gazprom is one of the largest oil and gas companies in the world, but has a tarnished reputation and some critics question its corporate legitimacy. Using the moral foundations theory as a basis, a thematic content analysis was conducted to examine PJSC Gazprom’s efforts to support its reputation and legitimacy. LÄS MER