Sökning: "moral och etik"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade orden moral och etik.

 1. 1. Klämma, känna och lukta : en studie om vikten av närhet i en vårdgivare- och patientrelation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefine Sjödén; Louise Wahren; [2018]
  Nyckelord :Virtuell vård; vårdgivare- och patientrelation; kommunikation; närhet; förtroende; proper distance; moral och etik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Klämma, känna och lukta - En studie om vikten av närhet i en vårdgivare- och patientrelation är författad av Louise Wahren och Josefine Sjödén, vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet. Denna uppsats syftar till att undersöka om vårdgivare- och patientrelationen utmanas när vårdmötet äger rum i en virtuell miljö. LÄS MER

 2. 2. Arbetsplatskonflikter och deras konfliktlösningar. : En socialpsykologisk filmanalys gällande arbetsplatskonflikter ur tv-serien Syrror.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Karolina Stenlund; [2018]
  Nyckelord :Movie analysis; social psychology; organizational communication; workplace conflicts; conflict resolutions; Filmanalys; socialpsykologi; organisationskommunikation; arbetsplatskonflikter; konfliktlösningar;

  Sammanfattning : När det talas om ordet arbetsplatskonflikter, sker detta ofta i negativa termer som att konflikter är något destruktivt för organisationen. Konflikter ses ofta som negativa för organisationen och något som snabbt måste undvikas eller lösas. LÄS MER

 3. 3. Influencers -de nya opinionsledarna på den politiska arenan : En kvalitativ studie om hur kommersiella influencers trovärdighet uppfattas av deras följare när de kommunicerar opinionsbildande budskap

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Edit Linder; Felicia Bakir; [2018]
  Nyckelord :Influencers; sociala medier; opinionsbildning; trovärdighet; politik; socialt ansvar;

  Sammanfattning : Begreppet influencer har idag blivit allt mer vedertaget. Tack vare det digitala samhällets framväxt har individer med starka identiteter fått möjligheten att synas mer på sociala medier. Genom sin position och popularitet har de makten att både inspirera och påverka andra människor. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av etiskt utmanande situationer inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Matilda Asker; Jasmine Torki; [2018]
  Nyckelord :Palliativ vård; sjuksköterskor; upplevelser; kvalitativ; etik; moral; omvårdnad; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Abstrakt Att befinna sig i stadiet palliativ vård är något som påverkar hela individen, både kropp och själ. Sjuksköterskor har en betydande roll i den palliativa vården, för att kunna se och möta patientens behov på ett fysiskt och psykiskt plan. LÄS MER

 5. 5. Etikens utmaningar - moraliska dilemman i undervisningen : En intervjustudie om lärares resonemang vid bedömning av moraliska dilemman

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping

  Författare :Annerhult Daniella; [2018]
  Nyckelord :Teacher; Assessment; Moral Dilemmas; Ethics; Religious Instructions; Lärare; Bedömning; Moraliska dilemman; Etik; Religionskunskap;

  Sammanfattning : I denna studie uppmärksammas lärares resonemang om bedömning i etik med fokus på moraliska dilemman. Studiens empiriska data består av fyra kvalitativa semistrukturerade intervjuer med lärare som arbetar som So-lärare i skolåren 4-6. Resultatet från analysen presenteras utifrån tre olika delar. LÄS MER