Sökning: "moral stress"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden moral stress.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskorna och kampen mot COVID-19 : Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser under COVID-19 pandemin

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Libin Aden; Vidhata Dhokia; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; intensivvårdssjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I december 2019 upptäcktes ett virus i Wuhan, Kina. Mars år 2020 deklarerade WHO Coronavirus disease som en pandemi. Viruset orsakade ARDS och patienterna var i behov av mekanisk ventilation. Intensivvårdens kapacitet överskreds och verksamheten omstrukturerades för att bemöta det ökade patientflödet. LÄS MER

 2. 2. När är det dags att dö? : Läkares och sjuksköterskors resonemang kring att avstå och avbryta livsuppehållande behandling på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Matilda Andersson; Nicole Häggqvist; [2021]
  Nyckelord :Withdrawal life-sustaining treatment; intensive care; decision-making; intensive care nurses; intensive care physicians; ethics; vignette study; avbryta livsuppehållande behandling; intensivvård; beslutsfattande; intensivvårdssjuksköterskor; intensivvårdsläkare; etik; vinjettstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Beslut om att avstå och avbryta livsuppehållande behandling har de senaste åren ökat i antal inom intensivvården i Europa. Intensivvårdspatienter har ofta nedsatt autonomi, och läkare och sjuksköterskor måste därför försöka avgöra vad som är rätt för patienten. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelse av moralisk stress : En deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Jonny Östergren; Gunilla Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Experience; Moral distress; Nurses; Triggers; Moralisk stress; sjuksköterskor; upplevelser; Utlösande faktor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är vanligt förekommande hos yrkesverksamma sjuksköterskor och nämns som en grundläggande orsak till psykisk ohälsa och ökat antal sjukskrivningar. Arbetsmiljöverket rapporterar in yrkesrelaterad stress som den vanligaste sjukskrivningsorsaken bland vårdpersonal. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar sjuksköterskors upplevelse av etisk stress inom palliativ vård. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Erika Stenlund; Ann Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Palliativ vård; etisk stress; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Cirka 90 000 personer avlider varje år i Sverige och av dessa har 80 % haft behov av palliativ vård. Situationer och beslut som sjuksköterskor ställs inför inom palliativ vård kan vara svåra att hantera, trots att döden är en naturlig del av livet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Matilda Andersson; Frida Sundberg; [2020]
  Nyckelord :Experience; nurses; occupational stress; stressors; Arbetsrelaterad stress; erfarenheter; sjuksköterskor; stressorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är ett globalt hälsoproblem som återfinns inom sjuksköterskeprofessionen likväl som många andra yrken. Individer som får utstå bestående aktivering av kroppens stressrespons löper en ökad risk att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa samt på längre sikt risk för förtidig död. LÄS MER