Sökning: "moralfilosofi"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet moralfilosofi.

 1. 1. Den sanna människans ruin : Samvetets sekularisering i sekelskiftets Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Disa Kalin; [2021]
  Nyckelord :Samvetet; moralfilosofi; sekularisering; moralteologi; 1800-tal; 1900-tal; sekelskifte;

  Sammanfattning : Disa Kalin: Den sanna människans ruin – samvetets sekularisering i sekelskiftets Sverige. Uppsala universitet: Inst. LÄS MER

 2. 2. "If you're not with me, then you're my enemy." : En narrativ analys av ondskans representation i Star Wars utifrån protagonisten Anakin Skywalker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Maddelene Palmaer; [2021]
  Nyckelord :Dualism; Evil; Fear; the Force; Forbes; Genette; Hierarchy; Love; Moral philosophy; Narrative; Politics; Popular culture; Religion; Self-esteem; Dualism; Forbes; Genette; Hierarki; Kraften; Kärlek; Moralfilosofi; Narrativ; Ondska; Politik; Populär kultur; Religion; Rädsla; Självkänsla;

  Sammanfattning : This essay examines the representation of evil in the Star Wars prequel film series. The starting point of the study comes from a narrative analysis of the protagonist Anakin Skywalker. LÄS MER

 3. 3. "attention is love" : känslighet och uppmärksamhet som praktisk kunskap i psykoterapi

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Ia Mårtensson Astvik; [2020]
  Nyckelord :practical knowledge; sensitivity; attention; love; eros; philosophy of morality; metaphors; imagination; vulnerability; praktisk kunskap; känslighet; uppmärksamhet; kärlek; eros; moralfilosofi; metaforer; imagination; sårbarhet;

  Sammanfattning : Denna utforskande vetenskapliga essä vill fördjupa och begreppsliggöra ett praktiskt kunnande för en psykoterapeut utifrån en berättelse från en arbetsdag i dennes profession. Ett inledande citat av nobelpristagare Olga Tokarczuk: ”Känsligheten som den allra blygsammaste formen av kärlek (…)”, blir essäns avstamp som sedan följs och vars betydelse vävs samman med berättelsen. LÄS MER

 4. 4. Djur, natur och miljöstraffrättens antropocentriska struktur - En moralfilosofisk utvärdering av miljöstraffrätten och dess framtid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Renell; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; miljöstraffrätt; miljörätt; rättsfilosofi; moralfilosofi; miljöetik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The environmental and climate crisis deteriorates every year. Human activities keep increasing the average temperature of our planet and as a consequence, global environmental systems have been put out of balance. LÄS MER

 5. 5. Kriminalisering av uppmaning till självmord - en problematisering av lagförslaget utifrån straffrättsliga aspekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thomasine Seth; [2020]
  Nyckelord :Uppmaning till självmord; kriminalisering; straffrätt; moralfilosofi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 14 juni 2018 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att pröva behovet av införandet av straffrättsligt ansvar för uppmaning eller annan psykisk påverkan att begå självmord. Utredningen tillgavs namnet SOU 2019:32 Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord. LÄS MER