Sökning: "moralism"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet moralism.

 1. 1. Konsumtionsförbudet - En analys av kriminaliseringens lämplighet och bestraffningens rättfärdigande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Grudén; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; straffrätt; criminal law; processrätt; criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera argumentationen bakom kriminaliseringen av eget bruk av narkotika, det så kallade konsumtionsförbudet, vilket utgör en del utav brottet ringa narkotikabrott som återfinns i 2 § Narkotikastrafflagen. För att analysera lagstiftarens argumentation i förarbetena ges i uppsatsen en rättsfilosofisk bakgrund till kriminaliseringens och bestraffningens rättfärdigande. LÄS MER

 2. 2. Social Inclusion Causing Conflict : A Comparative Case Study on the role of Military Integration and Nationalism

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Olle Linder; [2019]
  Nyckelord :military; integration; nationalism; public opinion; state moralism; conflict; Brazil; Switzerland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Politiken att skapa en värdegrund : En ideologikritisk analys av läroplanens politiska syfte och anspråk i senmoderniteten

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Emma J Persson; [2018]
  Nyckelord :Förenkling; Förtingligande; Kunskap; Ideologi; Individualisering; Lgy11; Mening; Moralism; Reproduktion; Senmodernitet; Varufetischism; Värde;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa den senmoderna skolans värdegrund och urskilja dess samhälleliga funktion. Ideologi kommer således att vara ett centralt begrepp för att ringa in värdegrundens funktion varpå det metodologiska avstampet har gjorts i den ideologikritiska traditionen. LÄS MER

 4. 4. Kødder du med meg din drittsekk? : En diskursanalys av den svenska pressens texter om tv-serien Skam vintern 2016-2017

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Tor Sörstam; Markus Åkebo; [2017]
  Nyckelord :Skam; discourse analysis; Laclau; Mouffe; Durkheim; Ang; realism; Skam; diskursanalys; Laclau; Mouffe; Durkheim; Anf; realism;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine how the image of the TV series Skam was constructed in the Swedish press during the winter of 2016-2017, with a focus on how Skam’s importance for individuals and society was expressed in the texts. To analyze how the discourse of Skam was constructed in the Swedish press, a discourse theoretical perspective based on Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’s discourse theory was used, along with various theories of the media, the audience's production of meaning and pleasure, realism and psychology of religion. LÄS MER

 5. 5. Jag är inte porrmoralist, men... : En diskursanalys av pornografidebatten i svensk press år 2016

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Elin Angvarson; Jesper Nilsson; [2017]
  Nyckelord :porn; pornography; feminism; media; opinion; moralism; newspaper; Porr; pornografi; feminism; media; opinion; moralism; tidning;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate the opinions of pornography in the Swedish press 2016. To perform this, a quantitative method and discourse analysis on 139 published texts have been used. LÄS MER