Sökning: "mord"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade ordet mord.

 1. 1. Mördade flickors offerstatus : En studie om journalistikens gestaltning av unga kvinnliga mordoffer beroende på relationen till gärningsmannen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Julia Paulsson; Daniel Strömbäck; [2019]
  Nyckelord :Lisa Holm; Tova Moberg; discourse analysis; journalism; murder; victim; perpetrator; Aftonbladet; Expressen; Lisa Holm; Tova Moberg; diskursanalys; journalistik; mord; offer; gärningsman; Aftonbladet; Expressen;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine how two young female victims was represented in Swedish commercial news press, if and how their relations to the perpetrator would affect their representation and what similarities and differences there were in the representation between the two. We examined the coverage of Lisa Holm, who was murdered by a stranger, and Tova Moberg, who was murdered by her abusing ex- boyfriend. LÄS MER

 2. 2. Ryssligan - mördarliga eller bolsjeviker? En studie om hur Ryssligan framställs i The Times och Dagens Nyheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Adrian Altgård; [2019]
  Nyckelord :Ryssligan; Hadjetlaché; Diskursanalys; Dagens Nyheter; The Times;

  Sammanfattning : Ryssligan blev smeknamnet på de 16 ryska män som tillsammans var inblandade i tre mord i Stockholm år 1919. Vid frågan på varför morden egentligen begicks går teorierna dock brett isär. Enligt The Times var Hadjetlaché, ledare för ligan, en bolsjevikagent. LÄS MER

 3. 3. Är uppmaning till självmord via tekniska medel straffbart?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jabbar Samar; [2019]
  Nyckelord :uppmaning; självmord; tekniska medel; mobbning;

  Sammanfattning : Uppmaning till självmord, via tekniska medel, har uppkommit på grund av den tekniska utvecklingen. Människor som begår brott behöver inte längre fysiskt närvara när de utför sina gärningar. Arbetet har belyst ett amerikanskt fall vid namnet Commonwealth v. LÄS MER

 4. 4. Mord i media : En ojämlik historia

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Annina Skatt; Sigrid Mortensen; [2019]
  Nyckelord :Mord; genus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Bestämningsfaktorer till kriminalitet med fokus på effekten av ekonomisk ojämlikhet : En panelstudie över Sveriges län under perioden 2000-2014

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Clara Karlsson Schedvin; Mona Ebadian; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige nådde 2018 den högsta nivån av ekonomisk ojämlikhet och det finns svenska studier som har undersökt sambandet mellan kriminalitet och ekonomisk ojämlikhet på individnivå och därför har vi i vår studie studerat svenska län. Syftet med studien har varit att undersöka och analysera bestämningsfaktorer till kriminalitet med fokus på effekten av ekonomisk ojämlikhet under perioden 2000–2014. LÄS MER