Sökning: "more sales"

Visar resultat 1 - 5 av 1382 uppsatser innehållade orden more sales.

 1. 1. Performance evaluation of domestic solar power installations in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Felix Monthan; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the past two decades the global electricity demand all over the world has increased by 82%, thisis a result of improved living standards, growing populations, electrification of vehicles and growing demand for digital devices. In Sweden, electricity generation from solar power is relatively small and equates to about 0. LÄS MER

 2. 2. Hur skyddade Findus sitt varumärke under Hästköttskandalen? - En kvalitativ fallstudie om Findus krishantering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hannes Lindvert Elmefur; Philip Stoldt; Hugo Johannesson; [2023]
  Nyckelord :Varumärkeskriser; Krishantering; Krishanteringsstrategier; Varumärkeskapital; Förberedelser; Ansvar; Transparens; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Hur skyddade Findus sitt varumärke under Hästköttskandalen? - En kvalitativ fallstudie om Findus krishantering Nyckelord: Varumärkeskriser, Krishantering, Krishanteringsstrategier, Varumärkeskapital, Förberedelser, Ansvar, Transparens Problem: Varumärkeskriser uppstår idag oftare än någonsin tidigare. Risken för allvarliga konsekvenser ökar ifall den krisande organisationen är dåligt förberedd och krishanteringen är undermålig. LÄS MER

 3. 3. Trendig aktivism : En multimodal kritisk diskursanalys av Balenciagas marknadsföring av kollektionen Winter 22

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Felicia Blom; [2023]
  Nyckelord :Balenciaga; Winter 22; ideology; fashion; politics; luxury brand; climate change; war in Ukraine; celebrities; brand positioning;

  Sammanfattning : Balenciaga was one of the most influential fashion brands of 2022. Due to the attention the brand gets in traditional and social media, and their tendency to address political issues during their fashion shows, I consider it relevant to analyse what the brand communicates ideologically. LÄS MER

 4. 4. Ökade produktionskostnader och krisberedskap : en intervjustudie från ekologiska nötköttsproducenters perspektiv

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Lundberg; [2023]
  Nyckelord :lantbruk; nötköttsproduktion; livsmedelssystem; livsmedelssäkerhet; försäljningskanaler; krisberedskap;

  Sammanfattning : Kriget i Ukraina har bidragit till stora utmaningar för dagens producenter i form av ökade produktionskostnader. Kostnader för insatsvaror, el och drivmedel har skjutit i höjden vilket har bidragit till att lantbrukare tvingats skära ner sin produktion eller i vissa fall lägga ner den helt (LRF 2022b). LÄS MER

 5. 5. ”Maximum safety for you – minimum impact on nature” - En multimodal kritisk diskursanalys av Klättermusens hållbarhetskommunikation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Agnes Bergquist; Lisa Olander; [2023]
  Nyckelord :ustainable communication; sustainability; Klättermusen; outdoor; Instagram; greenwashing; branding; reputation management; strategic communication; multimodal critical discourse analysis; Hållbarhetskommunikation; hållbarhet; Klättermusen; Instagram; greenwashing; strategisk kommunikation; marknadsföring; multimodal kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : The climate crisis and the consequences that follow have forced humanity to explore the collective actions that must be taken to curb global warming. As a way to reduce ones carbon footprint, many choose to consume with greater care for the environment, and the interest for sustainable clothing has therefore significantly increased. LÄS MER