Sökning: "morena"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet morena.

 1. 1. De kritiska faktorerna vid implementering av Lean - en fallstudie på SCA Packaging

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Morena Pavic; Rickard Rosenqvist; [2011]
  Nyckelord :Lean; organisationsförändring; rationaliseringsprogram; kritiska faktorer; kulturförändring; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: De kritiska faktorerna vid implementering av Lean – en fallstudie på SCA Packaging Seminariedatum: 14 januari 2010 Kurs: FEKP01, Examensarbete i företagsekonomi på magisternivå, 15 högskolepoäng. Författare: Morena Pavic och Rickard Rosenqvist Handledare: Thomas Kalling Fem nyckelord: Lean, organisationsförändring, rationaliseringsprogram, kritiska faktorer, kulturförändring Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för Lean och belysa de kritiska faktorerna vid implementering av Lean. LÄS MER

 2. 2. Styrning mellan olika ledningsnivåer -En fallstudie om Espresso House

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Almström; Rakel Kimhi; Morena Pavic; Martina Svensson; [2009]
  Nyckelord :Espresso House; ekonomistyrning; styrning; strategi; ledningsfilosofi; organisation; styrmedel; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : En studie som beskriver och analyserar Espresso House styrmodell och hur styrningen förmedlas från ledningen till distriktscheferna och vidare ner till platscheferna. Styrmedel som budget, nyckeltal och benchmarking beskrivs utifrån företagets styrmodell. Denna modell innefattar; strategi, ledningsfilosofi, organisation och styrmedel.. LÄS MER

 3. 3. Tjänsteutvecklad vardag - tjäna pengar på pengar på köpcentrum

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Joakim Nilsson; Morena Terra Ruckert; Dijana Ceric; [2008]
  Nyckelord :tjänsteutveckling; köpcentrum; facility management kontanthantering; Trade; Handel; Business and Economics;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras om vardagsaktiviteter på ett köpcentrum kan tjänsteutvecklas. Med vardagsaktiviteter avses repetitiva aktiviteter med relativt lågt kunskapsinnehåll och liten specialisering. Exempel på sådana vardagsaktiviteter är lokalvård, fastighetsskötsel och vaktpatrullering. LÄS MER

 4. 4. Styrelsestorlek – en studie kring styrelsestorlekens utveckling och betydelse i publika bolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jan Erik Smith; Morena Topcic; Josefine Borisson; [2007]
  Nyckelord :Corporate Governance; Styrelsestorlek; Styrelsesammansättning; svensk kod för bolagsstyrning; Resursbaserad teori; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats kartlägger de centrala faktorerna som påverkar styrelsens storlek i noterade större bolag. Ett flertal variabler har identifierats som centrala för styrelsestorleken. LÄS MER

 5. 5. Bli upplevelserik på ett fik i en butik - branschblandning i svensk detaljhandel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Dijana Ceric; Joakim Nilsson; Morena Terra Ruckert; [2005]
  Nyckelord :kombinationsbutik; differentiering; upplevelseskapande; Trade; Handel; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om butiker i Sverige som utvidgat sitt sortiment till att omfatta varor eller tjänster från minst två traditionellt åtskilda branscher. Uppsatsförfattarna försöker systematisera dessa kombinationsbutiker, samt analysera vilka för- och nackdelar som finns. LÄS MER