Sökning: "morfologi"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade ordet morfologi.

 1. 1. Potentiella nedslagskratrar i Sverige med fokus på Östersjön och östkusten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Jonna Johansson; [2020]
  Nyckelord :nedslagsstrukturer; potentiella nedslagsstrukturer; Östersjön; östkusten; Gotland; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Impact structures are one of the most common geologic structures in our solar system, but relatively few impact structures have been found on Earth. There are many reported potential impact structures, but few have been investigated or confirmed. LÄS MER

 2. 2. Kan benceller bevaras över miljontals år?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Isidora Kryffin; [2020]
  Nyckelord :bone; cell; taphonomy; preservation; osteocyte; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Termen ’bencell’ omfattar ett antal celltyper som finns i benvävnad hos ryggradsdjur. Från fossil av ryggradsdjur har det beskrivits bevarade mikrostrukturer vars morfologi överensstämmer med den bencellstyp som kallas osteocyter. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av biokompatibilitet hos ytmodifierade porösa polystyrenpartiklar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jenny Tran; [2020]
  Nyckelord :adsorbent; biokompatibilitet; biomaterial; celladhesion; koagulation; proteinadsorption;

  Sammanfattning : Polymerer är syntetiska biomaterial som används i många biomedicinska applikationer för att exempelvis reglera, komplettera eller ersätta en vävnads funktion i människokroppen. Terapeutisk aferes är en behandlingsmetod för extrakorporeal blodrening där patogena substanser elimineras i den extrakorporeala kretsen. LÄS MER

 4. 4. Automatic morphological analysis of L-verbs in Palula

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Emma Wallerö; [2020]
  Nyckelord :Finite-State Transducer; FST; morphology; two-level morphology; machine learning; Sequence to Sequence; RNN; Finite-State Transducer; FST; morfologi; tvånivåmorfologi; maskininlärning; Sequence to Sequence; RNN;

  Sammanfattning : This study is exploring the possibilities of automatic morphological analysis of L-verbs in the Palula language by the help from Finite-state technology and two-level morphology along with supervised machine learning. The type of machine learning used are neural Sequence to Sequence models. LÄS MER

 5. 5. Svenska Akademiens ordböcker på internet : webbsidan svenska.se ur ett användarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Malin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :lexikografi; ordboksforskning; ordboksanvändare; funktionsläran; ordboksstruktur; svenska.se; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur den digitala ordboken svenska.se fungerar för olika ordboksanvändare med varierande förkunskaper och kommunikativa behov. LÄS MER