Sökning: "morgonuppvärmning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet morgonuppvärmning.

 1. 1. Morgonuppvärmning, smärta och livskvalitet hos byggarbetare – en jämförande studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Linda Brolin; Emma Värnqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vikten av uppvärmning före fysikt arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Mats Lasson; [2009]
  Nyckelord :Arbetsplatser; morgonuppvärmning; motivation; skadeförebyggande; verktyg;

  Sammanfattning : Malmö Högskola Vårterminen 2009Lärarutbildningen Säl III:2SammanfattningVikten av uppvärmning före fysiskt arbeteMålet med mitt examensarbete var bland annat att göra en undersökning hur det rent praktisk fungerar på byggarbetsplatser med morgonuppvärmning före fysiskt arbete. Jag ville ta reda på om morgonuppvärmning är ett bra verktyg för byggfolket som kan bidra till att klarar ett längre arbetsliv i byggbranschen än tidigare. LÄS MER

 3. 3. Vikten av uppvärmning före fysikt arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Mats Lasson; [2009]
  Nyckelord :Morgonuppvärmning; Skadeförebyggande;

  Sammanfattning : Vikten av uppvärmning före fysiskt arbete .... LÄS MER

 4. 4. Ni börjar väl dagen med morgonuppvärmning?! En Fenomenologisk studie om de anställdas upplevelse av friskvården på NCC Construction Sverige AB.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Borgelin; Ulrika Magnusson; [2006]
  Nyckelord :arbetsmiljö; fenomenologi; friskvård; fysisk hälsa; företagshälsovård; health promotion; hälsa; kultur; Meaning Constitution Analysis; psykisk hälsa; Psychology; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to get a deeper understanding of how employees at NCC Construction Sverige AB experience health promotion activities. The purpose was to identify and uncover the process of meaning constitution concerning health promotion within each subjective individual. LÄS MER