Sökning: "morphology"

Visar resultat 1 - 5 av 655 uppsatser innehållade ordet morphology.

 1. 1. Anti-Müllerskt hormon hos hanhund. Samband mellan avvikande testikelmorfologi, hormonets distribution i testikelvävnaden och koncentration i serum

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :August Rooth; [2023]
  Nyckelord :Anti-Müllerskt hormon; AMH; Sertolicell; kryptorkism; immunohistokemi; testikelmorfologi; hanlig fertilitet hos hund;

  Sammanfattning : Anti-Müllerskt hormon (AMH) är en av de första markörerna för hanlig könsutveckling i fosterstadiet hos däggdjur och fortsätter sedan att spela en stor roll för den hanliga fertiliteten. Hormonet produceras av testikelvävnadens Sertoliceller och bygger upp tubulära nätverk kallade seminiferösa tubuli, vari spermatogenesen äger rum. LÄS MER

 2. 2. Synthesis and Characterization of Materials for Carbon Based Hybrid Asymmetric Supercapacitor Electrodes

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysikalisk kemi

  Författare :Avital Cherednik; [2023]
  Nyckelord :Supercapacitor; hybrid supercapacitor; metal oxide nanoparticles; carbon electrodes; ionic liquid; Superkondensator; hybrid superkondensator; metaloxid nanopartiklar; kolelektroder; jonvätska;

  Sammanfattning : Superkondensatorer är energilagringsenheter som har uppmärksammats mer under det senaste decenniet. Några av de fördelar som dessa enheter har varit är lagring av hög effekttäthet, förlängda livscykler och snabba laddnings- och urladdningstider. LÄS MER

 3. 3. Exploring the Uniqueness of Tulu: An Empirical Investigation of the Three Past Forms in the Dravidian Language of Tulu Nadu

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Freja Lindgren; [2023]
  Nyckelord :Tulu language; verbal morphology; Dravidian languages; past tense; fieldwork; perfectivity; imperfectivity; perfect; stative; discontinuous;

  Sammanfattning : This thesis investigates three different so-called “past tense forms” in Tulu, a Dravidian language spoken in the south-western Indian states of Karnataka and Kerala. Through fieldwork material collected by the author, this thesis provides a comprehensive analysis of the usage and functions of the three forms in Tulu. LÄS MER

 4. 4. To what extent can explicit morphology instruction promote vocabulary development for older adolescent or adult learners of English as a foreign language?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Camilla Parment; Thore Hägglund; [2023]
  Nyckelord :English as a foreign language; explicit teaching; higher education; morphological awareness; morphology; upper secondary education; vocabulary development;

  Sammanfattning : Vocabulary development is important when it comes to learning a language, but it is also a challenging task. The Swedish syllabus focuses on implicit knowledge, and explicit teaching has been shown to have a positive impact on learners’ implicit knowledge. LÄS MER

 5. 5. The Effect of Explicit Morphology Instruction on Young Adolescent EFL Learners Vocabulary Acquisition

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rima al attar; Simeon Johansen; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER