Sökning: "mossa"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet mossa.

 1. 1. Kanalisering och restaurering av vattendrag och dess påverkan på mossamhällen i strandzonen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Carola Knudsen; [2019]
  Nyckelord :Bryophytes; liverworths; mosses; channelization; restoration; stream ecosystem; bryophyte communities; riparian zone; Mossa; mossor; kanaliserade vattendrag; restaurering; mossamhällen; sötvattensekosystem; levermossor; strandzonen;

  Sammanfattning : In the 1850s when the timber floating began in Sweden many streams were channelized, which meant that the streams were straightened out, side channels were closed, and stones, trees and boulders were moved out to the banks of the streams. These measures altered the morphology of the streams, causing impediments to water moving in from the stream to the riparian zone, and reduced flooding frequency. LÄS MER

 2. 2. Studie om en förbättrad taluppfattning i klassrum med avseende på barn med cochleaimplantat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Teknisk akustik

  Författare :Love Klasson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ett barn med grav hörselskada eller dövhet kan få ett cochleaimplantat inopererat, vilket hjälper barnet att kunna höra. Med ett cochleaimplantat har barnet fortfarande svårt att uppfatta tal, speciellt i en högljudd miljö som ett klassrum. LÄS MER

 3. 3. Nitrogen fixation by cyanobacteria associated to feathermosses : a comparison between Scots pine and Norway spruce stands

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Felicia Dahlgren Lidman; [2018]
  Nyckelord :boreal forest; pinus sylvestris; picea abies; acetylene reduction assay;

  Sammanfattning : The limitations of available nutrients are strong in the boreal forest, especially of nitrogen (N). Due to slow mineralization rate of organic soil nitrogen, caused by low temperatures and acidic soils. Few organisms can fixate atmospheric nitrogen. Among those who have the ability there are some that are common in the boreal forest. LÄS MER

 4. 4. Moss-viewing och dess kopplingar till den Japanska natursynen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Japan; Shinto; Zen; natursyn; mossa; moss-viewing; perception of nature; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Moss-viewing är ett modernt japanska fenomen där guidade utflykter arrangeras för deltagare som tillsammans åker ut i skogen för att fotografera, rita av och studera mossa i lupp. Denna uppsats har sökt kopplingar mellan detta fenomen och den generella natursynen i Japan. LÄS MER

 5. 5. Reforestation in the far north : comparing effects of the native tree species Betula pubescens and the non-native Pinus contorta in Iceland

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Elin Fries; [2017]
  Nyckelord :Iceland; non-native tree species; understory vegetation; P. contorta; B. pubescens;

  Sammanfattning : The use of non-native tree species in forestry is both praised and questioned. Foresters have often promoted their use, mainly because of higher growth rates, resilience to pests and diseases and improved survival under harsh conditions. LÄS MER