Sökning: "motherhood"

Visar resultat 16 - 20 av 226 uppsatser innehållade ordet motherhood.

 1. 16. Det ambivalenta moderskapet: : en analys av moderskapssymbolik i filmen Antichrist

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Jeanette Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Antichrist Motherhood Maternity Symbolism; Antichrist Moderskap Symbolik;

  Sammanfattning : This thesis highlights depicted motherhood in film. Antichrist is used as the primary object in my analysis, which is a film that has been vividly debated in the literature, beacuse of it's graphic content. LÄS MER

 2. 17. Is the Glass Ceiling a Motherhood Ceiling After All?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Karolina Jennings; [2019]
  Nyckelord :gender inequality; gender pay gap; child penalty; fertility; South Korea; Business and Economics;

  Sammanfattning : South Korea has the highest gender pay gap and the lowest fertility rate in the OECD (OECD Data, n.y.). Gender equity theory suggests that there is a link between high gender inequality and low fertility, as women struggle to have both a career and a family. LÄS MER

 3. 18. Drogfri och kvinna i dagens samhälle : En kvalitativ studie om före detta kvinnliga alkoholoch/eller narkotikamissbrukar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Ljungqvist; Anna Carlén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa kunskapen kring före detta kvinnliga alkohol- och/eller narkotikamissbrukare som har lämnat missbruket bakom sig och vill bli en del av samhället. Grupper ställs utanför sammanhållningen i dagens samhälle, vilket tyder på en bristande hållbarhet. LÄS MER

 4. 19. Att skapa en familj - surrogatarrangemang i mediebelysning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amanda Karlsson; Cecilia Hallberg Hektor; [2019]
  Nyckelord :Surrogacy arrangements; Family formations; Motherhood; Children s rights; Normality; Social Sciences;

  Sammanfattning : Surrogacy arrangements is becoming an increasingly more common way to create a family. Due to this, the method is getting a greater focus in the media where people is questioning the procedures ethics. LÄS MER

 5. 20. Gender Performativity and Motherhood in Coraline

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Nina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Mothers; gender norms; children’s literature; schema theory; performativity;

  Sammanfattning : Coraline by Neil Gaiman has several characters who in many ways break gender norms. The main protagonist of the novel, Coraline, acts more in accordance with masculine gender norms, and the mother figures are mothers who do not fully conform to the traditional mother role. LÄS MER