Sökning: "motherhood"

Visar resultat 16 - 20 av 262 uppsatser innehållade ordet motherhood.

 1. 16. En beskrivande litteraturstudie av kvinnors upplevelse av förlossningsdepression

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Maria Martens; Sahar Nasser; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Introduktion                       Ett allvarligt problem för nyblivna mödrar världen över är risken att drabbas av förlossningsdepression som i medicinska termer har namnet Postpartumdepression och kan förkortas som PPD. Forskning visar att många kvinnor lider av PPD utan att söka hjälp av vården. LÄS MER

 2. 17. Motherhood transitions in sport: From pregnancy to post-partum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott; Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott

  Författare :Annie Jonsson; Julie Marie Skalleberg; [2020]
  Nyckelord :athlete mother; elite sports; challenge; resource; coping strategy; transition phase; idrottande mamma; elitidrott; utmaning; resurs; copingstrategi; övergångsfas;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka kvinnliga idrottares upplevelser av karriärövergången att bli mamma, med ett fokus på utmaningar, resurser och copingstrategier under perioderna före-, under- och efter graviditeten. I studien användes en kvalitativ forskningsmetod med semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 18. The Snowball Effect: the paradoxes of modern gender roles of the middle-class parents of Copenhagen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maria Hald Ytzen; [2020]
  Nyckelord :Social Anthropology; Parenthood; Gender Equality; Governmentality; Biopower; Masculinity; Intensive Mothering; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores access to central knowledge platforms of middle-class parents within the context of Copenhagen. Through a qualitative approach, including interviews and participant observation, access to the 3 main knowledge platforms is explored: firstly, direct contact with municipality health care visitors in the home; secondly, maternity groups constructed according to homogenic ideals and finally, the online community of Facebook. LÄS MER

 4. 19. The motherhood earnings penalty : The case of Sweden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Johanna Nordquist; Ida Saranpää; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper investigates the motherhood earnings penalty of women in Sweden. To answer this question, we conducted an empirical analysis by using the ordinary least square on a data sample regarding women and the total number of children. LÄS MER

 5. 20. "Att hon varit svartsjuk betyder inte att hon är en mördare" : En textanalys om hur kvinnliga och manliga förövare framställs i nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Amanda Moe; Sabina Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Kvinnlig förövare; manlig förövare; femininitet; normer; maskulinitet;

  Sammanfattning : The majority of the predators in Sweden are men. More specifically, 90 percent of all homicides are committed by men. This means that there are not many female murderers in Sweden. This awoke the question how the news media portrays the female predator compared to the male predator. LÄS MER