Sökning: "motion graphics"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden motion graphics.

 1. 1. GPU-Assisted Collision Avoidance for Trajectory Optimization : Parallelization of Lookup Table Computations for Robotic Motion Planners Based on Optimal Control

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Abhiraj Bishnoi; [2021]
  Nyckelord :Motion Planning; Robotics; Trajectory Optimization; GPGPU; Parallel Programming;

  Sammanfattning : One of the biggest challenges associated with optimization based methods forrobotic motion planning is their extreme sensitivity to a good initial guess,especially in the presence of local minima in the cost function landscape.Additional challenges may also arise due to operational constraints, robotcontrollers sometimes have very little time to plan a trajectory to perform adesired function. LÄS MER

 2. 2. Animerade bokomslag i ljudboksappar : Att väcka intresse med hjälp av rörlig grafik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Matilda Jürss; [2020]
  Nyckelord :bokomslag; ljudböcker; animation; rörlig grafik; visuell kommunikation; motion graphics; book covers;

  Sammanfattning : På många medieplattformar förekommer i dagsläget ofta någon form av rörliga element, till exempel så ackompanjeras vissa låtar i Spotify av en animation, eller så förhandsvisas serier i Netflix genom en kort trailer. Detta är inget som ännu hunnit nå fram till ljud- och e-boksvärlden, där apparna fortfarande bara består av statiska element och omslag. LÄS MER

 3. 3. Rörlig infografik : Ett sätt att sticka ut i flödet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Tuva Bernwall; Julia Jäderberg; [2020]
  Nyckelord :rörligt; rörlig infografik; infografik; informationsdesign; ideella organisationer; sociala medier; motion graphics; infographic; information design;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur ideella organisationer kan använda sig av rörlig infografik i sin marknadsföring på sociala medier för att väcka uppmärksamhet och intresse kring sitt arbete. Studien har gjorts i samarbete med den ideella organisationen Hand in Hand och praktiska exemplen har utformats baserat på Hand in Hands verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Den animerade musikupplevelsen - en studie om animation som visuellt komplement på Spotify

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Linnea Viola Eriksson; [2019]
  Nyckelord :animation; spotify; motion graphics; känslor; engagemang; feelings; emotions; animering; igenkänning; skivomslag; album cover; visuellt komplement; strömningstjänst; streaming; streaming service; music; engage; adobe; kaytranada;

  Sammanfattning : Denna studie syftar att undersöka huruvida animation som visuellt komplement på Spotify väcker större engagemang emotionellt än ett statiskt skivomslag. Animerade filmer har tagits fram till sex olika låtar på albumet 99.9% av artisten Kaytranada. LÄS MER

 5. 5. Integrating Motion with Real-time Fur Simulated using Shells and Particles

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Leif Tysell Sundkvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att simulera och rendera päls är ett koncept som ofta förknippas med komplicerad geometri och lång renderingstid. Ibland är det dock önskvärt att representera päls i realtid och den här rapporten kommer att undersöka en vanlig teknik för päls kallad skal. LÄS MER