Sökning: "motion psykisk ohälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden motion psykisk ohälsa.

 1. 1. Idrottsparken och Västra tornet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Julia Falås; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Idrottsrörelsen är en av landets största folkrörelser med 4 miljoner registrerade som “Aktiv i Idrott” under 2016. Det är få andra rörelser i Sverige som når ut till så många människor och det är således självklart att det finns en stor potential i idrottsrörelsen att vara en aktör inom folkhälsa, integration och minskat utanförskap. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors erfarenheter av att motivera patienter med diabetes typ 2 till livsstilsförändringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Wikström Anette; Susanne Chatzoudis; [2020]
  Nyckelord :District nurse; typ 2 diabetes; motivation; lifestyle changes; primary care; Distriktssköterska; diabetes typ 2; motivation; livsstilsförändringar; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet diabetiker i världen har ökat. Orsaker som kan utveckla diabetes typ 2 kan vara ohälsosam livsstil. Patienter med diabetes typ 2 kan påverka sin sjukdom själv med livsstilsförändringar, exempelvis genom ökad motion och ändrade kostvanor. LÄS MER

 3. 3. Stillasittande arbete : Kopplingar till sjukskrivningar och ohälsa hos lastbilschaufförer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Kraft; [2019]
  Nyckelord :Sedentary; Physical activity; Physical inactivity; Illness; Workplace; Stillasittande; Fysisk aktivitet; Fysisk inaktivitet; Ohälsa; Arbetsplats;

  Sammanfattning : Människan är skapt till att vara i rörelse och fysiskt aktiv och genom rörelse hålls kroppens cirkulation igång, samt även att genom rörelse bidrar det till syreförsörjning till kroppens olika organ (Sundberg & Jansson, 2015). Forskning har påvisat starka evidens på fördelarna med regelbunden fysisk aktivitet och hälsostatus (både fysiskt och psykiskt), samt även visat sig vara sjukdomsförebyggande (Sundberg & Jansson, 2015; Andersson, Hovland, Kjellman, Taube & Martinsen, 2015). LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet vid depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lala Khodabakhshi; Mathilda Sjölund; [2018]
  Nyckelord :mental health; exercise; motion; psykisk ohälsa; träning; motion;

  Sammanfattning : Bakgrund Depression är ett stort folkhälsoproblem i dagens samhälle, som drabbar var femte person i Sverige någon gång under deras livstid. Om sjukdomen upptäcks i en tidig fas kan andra former av psykologisk behandling sättas in som ersätter läkemedelsbehandling. LÄS MER

 5. 5. Effekten av fysisk aktivitet vid postpartum depression : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emelie Jonasson; Sara Guogardi; [2018]
  Nyckelord :Postpartum; Physical activity; Depression; Effect; Nursing.; Postpartum; fysisk aktivitet; Depression; Effekt; Omvårdnad.;

  Sammanfattning : Background: Postpartum depression is a common complication after birth and affects approximately 13-19% of women each year. Many women currently have antidepressant drugs prescribed and would therefore benefit from a treatment option without adverse side effects, in this case physical activity. LÄS MER