Sökning: "motion samhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden motion samhälle.

 1. 1. Infrastrukturinvesteringars påverkan på ekonomisk tillväxt ochattraktionskraft för högutbildade : En studie om visionen Öresundsmetron mellanMalmö och Köpenhamn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Arian Behrami; Maja Huynh; [2022]
  Nyckelord :Öresundsmetro; investments in transport infrastructure; economic growth; localization; attractiveness for highly educated; Öresundsmetro; investeringar i transportinfrastruktur; ekonomisk tillväxt; attraktionskraft för högutbildade; företagslokalisering;

  Sammanfattning : Investeringar i transportinfrastruktur är dyra och kräver god planering, även då blir det inte alltidsom tänkt. Denna studie ämnar att se relationen mellan en investering i transportinfrastruktur iÖresundsregionen och regional attraktionskraft samt ekonomisk tillväxt. LÄS MER

 2. 2. Evaluating scroll-hijacking techniques in the context of call-to-action specific websites

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Filip Moltzer; [2022]
  Nyckelord :scroll animation; scroll-hijacking; parallax scroll; horizontal scroll; call-to-action; user orientation;

  Sammanfattning : The rapid improvement of hardware and internet speed in modern societies has contributed to more vibrant websites with lots of motion, which often has a correlation to a better user experience, but not always. Scroll-hijacked websites are one of the more controversial techniques, a questionable action where one modifies the default scroll behaviour, which affects the preconceived notions about how to navigate a website. LÄS MER

 3. 3. Det vita bandet – en teoretisk mall för främjandet av historisk empati

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Lukas Olofsson; [2022]
  Nyckelord :historisk empati; fiktiv spelfilm; historiedidaktik; gymnasiet; historieundervisning. historical empathy; motion picture; history didactics; history education; upper secondary school.;

  Sammanfattning : Motion pictures have been used in the history classroom for a long time. Despite that fact, there are not a lot written about how this can be done. This essay, therefore, explores the possibility of a theoretical frame with the aim for a motion picture to promote the development of historical empathy among students. LÄS MER

 4. 4. Folkhälsa ur ett brukar- och förvaltningsperspektiv : en fallstudie om en stadsparks hälsofrämjande effekter

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Frida Thuresson; [2022]
  Nyckelord :hälsofrämjande; ; ; ; ; ; ; friluftsområde; Mariebergsskogen; städer; förvaltning; naturområden; planering;

  Sammanfattning : Den urbana miljön blir en allt mer vanlig plats i vårt samhälle, och i allt större utsträckning så både lever och arbetar vi inom städernas ramar. För 200 år sedan bodde de allra flesta av oss, 90 procent på landsbygden, och idag är siffrorna omvända. 85 procent av Sveriges befolkning bor inom tätorter. LÄS MER

 5. 5. Etik, politik och pornografi : En jämförande innehållsanalys av två motioner med syftetatt utreda och reglera pornografin

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Sofia Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :pornografi; etik; religionsundervisning; Vänsterpartiet; Kristdemokraterna; sexologi;

  Sammanfattning : Ur ett didaktiskt perspektiv så är det nu mera viktigt för alla lärare att kunna diskutera sexualitet, samtycke och relationer. Denna studie syftar till att genomföra en komparativ innehållsanalys av två motioner med syftet att reglera eller förbjuda pornografin. Syftar är inte på att argumentera mer för ett partis motion än den andra. LÄS MER