Sökning: "motionsanläggning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet motionsanläggning.

 1. 1. Motivation och livsstilsförändring : En kvalitativ intervjustudie om tre kvinnors motivation till att vara fysiskt aktiva som barn och som vuxna.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anders Gullsby; [2017]
  Nyckelord :motivation; middle age; enjoyment; physical activity; lifestyle change; motivation; medelålder; glädje; fysisk aktivitet; livsstilsförändring;

  Sammanfattning : Hälsorelaterade sjukdomar ökar och medicinska kostnader för samhället växer. Mycket av detta skulle kunna förebyggas med ett hälsosammare levnadsmönster. Samtidigt visas det att barn i skolan har mindre motivation till fysisk aktivitet än tidigare. LÄS MER

 2. 2. “We’re here, we’re queer, get used to it!” : En studie om HBTQ och heteronormativitet inom motionsanläggningar

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Helena Lodin; Niklas Ohlsson; [2015]
  Nyckelord :HBTQ; motionsanläggning; genus; queer; heteronormativitet; omklädningsrum; queerteori; bemötande; homosexuell; bisexuell; transsexuell; fysisk hälsa;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet i föreliggande studie är att belysa HBTQ-individers upplevelser och bemötande inom motionsanläggningar och på vilket sätt detta får betydelse för upprätthållandet av fysisk hälsa och välmående.Hur upplever HBTQ-individer motionsanläggningars normer och hur påverkar heteronormativiteten om hur de uppfattas inom fysisk aktivitet och idrott?Vad influerar HBTQ-individers egna fysiska hälsa?Finns det specifika parametrar som påverkar HBTQ-individers användning av motionsanläggningar?MetodFör att kunna granska hur heteronormativiteten präglat motionsidrotten i samhället har queerteorin samt genusteorin dels använts som utgångspunkt för studien som helhet och dels som studiens teoretiska förståelseverktyg i databearbetningarna. LÄS MER

 3. 3. Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre : en tvärsnittstudie om utbud och närhet till fysisk aktivitet för äldre

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Camilla Larsson; Erika Unelid; [2014]
  Nyckelord :Äldre; seniorer; fysisk aktivitet; träning; tillgänglighet; närhet;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte:Syftet med studien var att undersöka aktiva seniorers syn på utbud och närhet till platser för fysisk aktivitet i närområdet kopplat till graden av fysisk aktivitet hos seniorer i åldern 65 år och äldre i Stockholmsområdet.Metod:Studien genomfördes genom en enkätundersökning som delades ut på anläggningar för fysisk aktivitet i Stockholm med omnejd. LÄS MER

 4. 4. Motivationsfaktorer för fysisk aktivitet hos äldre

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på avancerad nivå; Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på avancerad nivå

  Författare :Annika Andersson Glemring; Helena Hurtig; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund; antalet äldre i Sverige ökar och får en högre medellivslängd. En viktig förutsätt-ning för att bevara sin hälsa är att kunna röra på sig och att vara fysiskt aktiv. LÄS MER