Sökning: "motiv till podcasting"

Hittade 1 uppsats innehållade orden motiv till podcasting.

  1. 1. ”JAG VILL BLI TÄT OCH KÄND” - EN INNEHÅLLSANALYS OM VARFÖR TVÅ PODCASTS PODCASTAR

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

    Författare :Malin Skärberg; Julia Tepliakova; [2018]
    Nyckelord :podcast; motiv till podcasting; producer; consumer; offentlighet;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att finna orsaker till varför två av Sveriges största podcastar-duo podcastar. För att finna orsaken använder vi oss av fem kategorier som kan vara anledningen, ekonomiska anledningar, kändisskap, att sprida kunskap, utveckling av jobb och karriär eller allmänt intresse för sociala medier. LÄS MER