Sökning: "motivation åk 7"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden motivation åk 7.

 1. 1. DET ÄR INTE BARA BRA ELLER DÅLIGT! Ett kvasiexperiment och en jämförande fallstudie ur olika perspektiv om informellt elevinflytande och motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Thomas Lindström; [2018-04-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte:Jag har genom ett kvasiexperiment jämfört två olika former av musikundervisning i grundskolans åk 7-9 för att sedan genom en enkät få eleverna att uttala sig om för–och nackdelar med den klassiska lärarledda undervisningsformen och med undervisningsformen där informellt elevinflytande är tongivande. Syftet med detta är att få ett underlag utifrån skillnader på upplevelser mellan flickor, pojkar och de olika årskurserna till att skapa en undervisning som kan öka elevernas inre motivation och ge dem möjlighet till ökad självreglering av den yttre motivationen. LÄS MER

 2. 2. Motivation - en framgångssaga : En undersökning om Motivation i skolämnet Idrott och Hälsa Åk 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mathias Jansson; [2018]
  Nyckelord :Engagemang; Fysisk aktivitet; idrottslärare; Idrott och hälsa; motivation;

  Sammanfattning : Orden motivation och motivationsarbete är två ord som hör hemma i skolans värld men även utanför skolans väggar. De är i synnerhet viktiga inom ämnet idrott och hälsa, då många elever inte deltar i idrottsundervisningen idag. Det är lättare att prata om motivation än att utföra det praktiskt. LÄS MER

 3. 3. Högstadieelevers visualiserade framtidsdrömmar, eller Zlatan sätter den i krysset

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Marita Lukkari Lekman; Peter Waldenström; [2014-04-03]
  Nyckelord :Framtidsdröm; Visualisera; Genus; Jag-eller viperspektiv; Måluppfyllelse; Bildanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen var att med utgångspunkt från högstadieelevers teckningar undersöka deras framtidsdrömmar utifrån olika perspektiv. Vi valde fyra frågeställningar att utgå ifrån och den första var om det fanns någon skillnad på framtidsdrömmar med avseende på ålder (åk 7, 8 och 9). LÄS MER

 4. 4. Digitala och sociala medier i undervisningen för elevers ökade motivation, delaktighet och måluppfyllelse.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Signhild Olsson; [2014]
  Nyckelord :One-to-one; ICT; digital media; social media motivation; 1-1; En-till-en; IKT; ICT; digitala medier; sociala medier; motivation; 1-1;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine both 1) how aware teachers in a specific area are about ICT tools in teaching ; and 2) how likely teachers are to use ICT tools to reverse the trend of unmotivated students and low achievement scores . I will look for answers through the following questions:How extensive is the knowledge of the teachers on digital and social media in education? How have teachers in the past year used various social media in their teaching? In what grade does ICT-supported teaching lead to higher motivation, participation and achievement? Is there a difference between the sexes, different stages (1-3, 4-6, 7-9) and number of years in the profession in knowledge of and openness to the use of ICT in education?The method used is a questionnaire in which a number of respondents have answered a number of questions about ICT tools in teaching. LÄS MER

 5. 5. Motivation i spanskundervisningen : "Upplevelse av spanska som andra språk"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Erika Melani Söderman; [2014]
  Nyckelord :Spanska språket; motivation; grundskolan senare år kommunala och friskolan;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är att undersöka vad elever i klass 7 och klass 8 som läser spanska som andra språk ser som motiverande för sina spanskstudier. Jag ville även titta närmare vad som kan skapa motivation hos eleverna. LÄS MER