Sökning: "motivation arbetsgrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden motivation arbetsgrupp.

 1. 1. Från idé till projektansökan : en fallstudie om en samverkansprocess gällande Stenhuset i Skokloster

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lina Heldmark; [2018]
  Nyckelord :samverkan; process; samverkansprocess; projekt; lokalt ledd utveckling; Skokloster; kulturarv; utveckling;

  Sammanfattning : Lokal samverkan mellan olika aktörer är en viktig del i EU:s landsbygdsarbete och således även i Sveriges landsbygdsprogram. Sveriges landsbygd har ett myller av samverkansprojekt och den här studien går på djupet i ett sådant för att undersöka ett sätt att samverka mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. LÄS MER

 2. 2. Det började med en kick-off : En kvalitativ fallstudie om projektdeltagares upplevelser i ett ideellt evenemangsprojekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Louise Hellstadius; [2018]
  Nyckelord :Project participants; experiences; non-profit engagement; non-profit work; event project.; Projektdeltagare; upplevelser; ideellt engagemang; ideellt arbete; evenemangsprojekt.;

  Sammanfattning : Forskare hävdar att det behövs mer forskning om projektdeltagares upplevelser i ideella projekt och vad som krävs för att behålla dem i projektet. Forskning som gjorts har främst undersökt projektdeltagares motivation i megaevenemang, sportevenemang och studentengagemang i andra kulturer. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgruppens syn på arbetsplatsträffens funktion : Ett forum för kollektivt och organisatoriskt lärande?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Roger Bökman; [2016]
  Nyckelord :Arbetsklimat; arbetsplatslärande; kultur; singel- och double-loop learning; theories-in-use;

  Sammanfattning : I denna studie har jag undersökt förutsättningar för lärande i organsationen med arbetsplatsträffen som grund. Teorin utgår ifrån Argyris & Schön teorier om esposed theories och theories in use och kopplat till detta singel- och double-loop lärande. LÄS MER

 4. 4. Spiralteorin - En teori om mönstret mellan sammanhållning, motivation och autonomi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Louisa Lundstén; [2016]
  Nyckelord :autonomi; Nyckelord: sammanhållning; motivation; autonomy; cohesion; grundad teori; grounded theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to generate a theory that has the opportunity to build bridges between established theories within the research on motivational and group psychology by exploring ”What is the pattern between cohesion, motivation and autonomy in caring professions?" and “How is the pattern effected between cohesion, motivation and autonomy by how much time spent in the team?” Grounded theory was used for data collection and analysis. 20 participants were represented from social services, elderly care and volunteers (women= 18, men = 2, mean age = 37. LÄS MER

 5. 5. Drivkrafter som kan "gasa" & "bromsa" : En studie om hur kundtjänstmedarbetare motiveras

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Olivia Albertsson; Sara Olsson; [2016]
  Nyckelord :Customer service employees; motivation; rewards; social interaction; leadership; organizational consequences; Kundtjänstmedarbetare; motivation; belöningar; sociala samspel; ledarskap; arbetsrelaterade konsekvenser;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att ge chefer en ökad förståelse kring motivationens betydelse och komplexitet inom servicebranschen. Kundtjänstmedarbetare som är studiens fokus utgör en vital arbetsgrupp inom service, då människor dagligen kommer i kontakt med någon form av service. LÄS MER