Sökning: "motivation arbetsgrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden motivation arbetsgrupp.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevda hinder och möjligheter beträffande fysisk aktivitet : En strukturerad litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sanna Evbäck Cabrera; [2020]
  Nyckelord :Nurses; Physical activity; Factors; Barriers; Facilitators; Sjuksköterskor; Fysisk aktivitet; Påverkansfaktorer; Hinder; Möjligheter;

  Sammanfattning : Introduktion: Sjuksköterskor har ett arbete med tung belastning och en psykosocialt krävande arbetsmiljö, detta genererar i en ökad risk för sjukskrivning. Hälso- och sjukvården är den arbetsgrupp som är i topp bland sjukskrivningar. LÄS MER

 2. 2. Yrkesväxling : En beskrivning av drivkrafterna bakom vändpunktsprocessen hos individer i medelåldern.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anne-Marie Larsen; Caroline Dahlberg; [2020]
  Nyckelord :Human motivations; professional change; lifelong learning; employability; significant others; self confidence; empowerment.; Drivkrafter; yrkesväxling; livslångt lärande; anställningsbarhet; signifikanta andra; självförtroende; empowerment.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att klargöra bakomliggande yttre och inre drivkrafter i samband med yrkesväxling mitt i livet, vad som bidrar till att våga ta klivet att börja studera, som en del av den personliga utvecklingen. Teoretiska utgångspunkter är följande: Abraham Maslows (1989/1943) behovspyramid, George Herbert Meads (2001/1934) signifikanta andra, Fuchs Ebaughs (1988) teori om vändpunktsprocesser och teorin om Planned Happenstance som Kathleen Mitchell, Al Levin och John Krumboltz (1999) är grundare till. LÄS MER

 3. 3. Compassion energy : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av att finna motivation till att vårda

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Isabella Rönne-Petersen; Ingrid Handspik Dahlänger; [2020]
  Nyckelord :Compassion; caring culture; caring science; literature review; qualitative; Kvalitativ; litteraturstudie; medlidande; vårdkultur; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskors välbefinnande på arbetsplatsen är av stor betydelse för både patientsäkerheten såväl som för sjuksköterskors retention i vården, där deras motivation för att vårda utgör en central roll. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att finna motivation till att vårda. LÄS MER

 4. 4. Löneförändring: hjälpande eller stjälpande? : En kvalitativ studie av Distriktsveterinärernas nya löneavtal

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Alicia Vollberg; Antonia Herhold; [2019]
  Nyckelord :Organisationsförändring; lön; veterinär; identitet; organisationsrättvisa; motivation; organisationskultur;

  Sammanfattning : För att dagens organisationer ska kunna överleva på den snabbt föränderliga marknaden ställs allt större krav på flexibilitet och anpassningsbarhet. Faktum är dock att 70% av alla organisationsförändringar som genomförs misslyckas och en anledning bakom detta är att ledningen inte tar hänsyn till hur de anställda blir påverkade av förändringen. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap inom äldreomsorgen - ur undersköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Britney Nicole Usanovic; [2019]
  Nyckelord :leadership; cna; elderly care; director; nursing home; team; certified nurse assistant; ledarskap; undersköterska; enhetschef; särskilt boende; äldreomsorg; arbetsgrupp;

  Sammanfattning : Research within the subject of leadership has grown over the past 60 years with the common aim of finding certain styles of leadership which will lead to productive work teams and an effective organization. Research about leadership in a nursing home setting is limited and tends to highlight leadership from the leader’s perspective, eliminating staff's, in this case nurses', view on the topic. LÄS MER