Sökning: "motivation barn förskoleklass"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden motivation barn förskoleklass.

 1. 1. "Läser, då lär man sig massa saker... om man inte läser så lär man sig nästan inte nått" : En intervjustudie med barn i förskoleklass om vad som motiverar dem till skriftspråk

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sofia Engblom Olsson; Louice Tegenfeldt; [2019]
  Nyckelord :Skriftspråk; motivation; lärare; förskoleklass; barnintervju; literacy;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien är att öka kunskapen om vad som motiverar barn till att läsa och skriva. För att uppnå detta syfte har vi intervjuat några barn i förskoleklass om hur de talar om skriftspråk, dessa intervjuer genomfördes med åtta barn. LÄS MER

 2. 2. Barns möjligheter till språk-, läs- och skrivutveckling : - utifrån det pedagogiska arbetet i förskola och förskoleklass.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Carina Månsson; Marie Olsson; [2015]
  Nyckelord :Förskola; förskoleklass; pedagogers kunskap; språklig medvetenhet; tidiga insatser; tidig upptäckt.;

  Sammanfattning : Forskning visar att tidiga insatser i form av strukturerade metoder i språklig medvetenhet är en viktig grund för att utveckla barns språk-, läs- och skrivförmåga. Vår erfarenhet är att antalet barn med olika former av språkförseningar ökar. LÄS MER

 3. 3. Läslust : En studie om pedagogers uppfattningar gällande att väcka läslust hos barn i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Monica Andersson; [2013]
  Nyckelord :Joy of reading; reading aloud; book talks; reading enviornment; Läslust; högläsning; bokprat; läsmiljö;

  Sammanfattning : Children's language development is highly connected to the success of every school. Especially when it comes to the children learning reading and writing skills, regardless of what method the schools use in order to achieve this. An early intervention can facilitate the learning of reading comprehension. LÄS MER

 4. 4. Barns matematiska utveckling i skolans utomhusmiljö.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Mälardalens högskola/Mälardalens högskolaAkademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Karlsson; Annelie Karlsson; [2011]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; matematik; motivation; engagemang;

  Sammanfattning : Syftet med utvecklingsarbetet var att ta reda på hur utomhuspedagogik kan gynna barns utveckling i matematik och om utomhusmiljön kan öka motivationen och engagemanget hos barnen. Utvecklingsarbetet genomfördes på två skolor, i en förskoleklass och i en år 3. LÄS MER

 5. 5. Bildskapande i förskoleklass. Verktyg i barns läs- och skrivundervisning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Maria Fridén; Christina Mårtensson; [2011]
  Nyckelord :läs- och skrivundervisning; bildskapande; lärare i förskoleklass;

  Sammanfattning : BakgrundMånga författare och forskare anser att teori bör kombineras med praktik för att skapa intresse och motivation hos barn. En kombination av bildskapande och läs- och skrivundervisning gör att skriftspråket utvecklas på ett lekfullt sätt. LÄS MER