Sökning: "motivation försäkringskassan"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden motivation försäkringskassan.

 1. 1. Hur säkra är våra personliga uppgifter hos e-tjänster? : En studie om Försäkringskassans implementering av informationssäkerhetspolicyn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elin Keskin; Alexandra Lampropoulou; Zainab Mohamud; [2019]
  Nyckelord :säkerhetspolicy; informationssäkerhet; säkerhetsmedvetenhet; chefers roll; implementering; offentlig sektor; Försäkringskassan;

  Sammanfattning : Digitalisering av information inom offentlig förvaltning har väckt diskussionen kring informationssäkerhet, vilket har blivit mycket viktigt och nödvändigt för verksamheter under senaste tiden. På grund av digitaliseringen har organisationer infört ett utbyte av pappersrelaterat arbete till information och dokument via e-tjänster. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om hur Försäkringskassan hanterar stress och utbrändhet hos dess anställda

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Vana Said; Meron Kirubel; [2019]
  Nyckelord :mental illness; motivation; psychosocial work environment; burnout; stress; Psykisk ohälsa; motivation; psykosocial arbetsmiljö; utmattningssyndrom; stress;

  Sammanfattning : According to a report from Hjärnfonden, there is a clear connection between work and mental illness. However stress, is distinctive at workplaces and the biggest cause of reporting sick. A subject that is important to take a stand on and work towards decreasing. LÄS MER

 3. 3. Att leda en byråkratisk organisation : -       Med hänsyn till reglering och medarbetarens krav

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Olivia Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Organisationsförändringar; motivation; psykisk ohälsa; situations anpassat ledarskap;

  Sammanfattning : Titel: Att leda en byråkratisk organisation  Syfte: Syftet med denna studie är att förstå hur ledarna av byråkratisk organisation strukturerar sitt arbete och hur de kan fördela arbetsuppgifter på ett smidigt och effektivt vis. Metod: Studiens grundas i en kvalitativ intervjuundersökning med en deduktiv teori och syftar till att förstå en komplex bransch. LÄS MER

 4. 4. Arbetslivsintroduktion : Möjliga faktorer och förutsättningar för att komma närmre arbetsmarknaden efter programmet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jenny Magnusson; [2012]
  Nyckelord :Arbetslivsintroduktion; arbetslivsinriktad rehabilitering; faktorer och förutsättningar; närmre arbetsmarknaden; rehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rehabiliteringskedjan som infördes första juni 2008 innebar fasta tidsgränser för hur lång tid människor kunde vara sjukskriven. Efter att man uppnått maximal tid i sjukförsäkringen blev man utförsäkrad och fick ett erbjudande att gå ett program hos arbetsförmedlingen som kallas arbetslivsintroduktion. LÄS MER

 5. 5. Samverkan - att optimera och verksamhetsutveckla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Mikael Hansson; Emilia Miszkiewicz; [2011]
  Nyckelord :Kommunikation; Samverkan; Förändringsarbete; Implementering;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar samverkan i ett projekt mellan försäkringskassan och en allmänpsykiatrisk klink. Studien har kvalitativ ansats med intervjuer som metod. Vår empiri är hämtad från medlemmar i projektets styrgrupp och läkare från kliniken. LÄS MER