Sökning: "motivation hos konsulter"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden motivation hos konsulter.

 1. 1. Att motivera konsulter : En studie om hur kundföretagens ledare kan motivera konsulter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ingela Olsson; [2021]
  Nyckelord :Motivation; ledarskap; konsult; inhyrd personal; motivationsteorier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ledare hos kundföretagen kan motivera de konsulter som ingår i den grupp de leder. Undersökningen har gjorts genom semistrukturerade intervjuer med fem ledare inom några olika organisationer. LÄS MER

 2. 2. Incitament kopplat till klimatåtgärder i infrastrukturprojekt : En kvalitativ studie om incitaments påverkan i konsultkontrakt

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Kandan Bakhtiar; [2020]
  Nyckelord :Incentives; roles of incentives; climate action; climate impact; infrastructure; consulting contract; Incitament; incitamentsroller; klimatåtgärder; klimatpåverkan; infrastrukturprojekt; konsultkontrakt;

  Sammanfattning : Infrastruktursektorn har ofta varit kritiserad för brist på effektivitet och innovation i projekten. Samtidigt står infrastruktursektorn för en stor andel av koldioxidutsläppen i Sverige. De flesta länder har infört strategier och policys för att uppnå de uppsatta klimatmålen. LÄS MER

 3. 3. Var kommer drivkraften ifrån? : En kvalitativ studie om hur arbetsmotivation grundar sig hos konsulter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Natalie Nyman; Sofia Zetterkvist Wicktorin; [2020]
  Nyckelord :Motivation; motivator; consultant; temporary employment; full-time employment; part-time employment.; Motivation; motivationsfaktorer; konsult; timanställd; deltidsanställd; heltidsanställd.;

  Sammanfattning : Background: Motivation creates meaning in both big and small things. Previous studies have shown that the field of motivation is important as it affects the skills individuals develop, which jobs and careers individuals take on and also how individuals allocate resources such as attention, effort and time. LÄS MER

 4. 4. Incitament kopplat till klimatåtgärder i infrastrukturprojekt : En kvalitativ studie om incitaments påverkan i konsultkontrakt

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kandan Bakhtiar; [2020]
  Nyckelord :Incentives; roles of incentives; climate action; climate impact; infrastructure; consulting contract; Incitament; incitamentsroller; klimatåtgärder; klimatpåverkan; infrastrukturprojekt; konsultkontrakt;

  Sammanfattning : Infrastruktursektorn har ofta varit kritiserad för brist på effektivitet och innovation i projekten. Samtidigt står infrastruktursektorn för en stor andel av koldioxidutsläppen i Sverige. De flesta länder har infört strategier och policys för att uppnå de uppsatta klimatmålen. LÄS MER

 5. 5. Självledarskapsstrategier hos IT-konsulter : En kvalitativ studie om självledarskap och välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Hanna Andrén; Johanna Jönsson; [2020]
  Nyckelord :IT-konsulter; självledarskap; självledarskapsstrategier; välbefinnande;

  Sammanfattning : IT-branschen är en av de snabbast växande branscherna. Det är ett högt tempo och en bransch med ständiga förändringar. Många IT-konsulter arbetar idag på kundföretag, vilket gör att de inte har sin chef närvarande dagligen. LÄS MER