Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. MOTIVATION I ENGELSKA Elever på tre yrkesprogram på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Louise Rönnestad; [2017-08-23]
  Nyckelord :gymnasieskola; engelska; motivation; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet är att undersöka vad som motiverar elever i engelska på tre olika yrkesprogram i gymnasieskolan och hur klasserna i undervisningen arbetar för att påverka motivationen. Tre mer specifika frågeställningar är: 1. LÄS MER

 2. 2. Intellectual capital measurement practices in the Swedish banking sector : An explorative study

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Max Nordmark; [2017]
  Nyckelord :intellectual capital; IC; banking sector; Swedish banking sector; intangible assets; intangibles; resource-based view; legitimacy theory; differentiation; intellektuellt kapital; IC; banksektor; svenska banksektorn; immateriell tillgång; resursbaserad teori; legitimitetsteori; differentiering;

  Sammanfattning : Ever since its conception, Intellectual Capital has undergone substantial transformation both in terms of its general definition and its prevalence in external reports. Although consistently focusing on intangibles, over time, intellectual capital has become an area focused on intangibles in accordance with the basic principles of the Resource-Based View regarding how assets can be used to acquire sustainable superior performance. LÄS MER

 3. 3. Kundservice och kontroll - en studie över vad införandet av kundperspektiv har inneburit för det dagliga arbetet hos en indrivande myndighet

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Daniel Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Tax Agency; Performance measurement; Culture; New public management; Consumer;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to discuss how the maintenance of a consumer perspective affects the day-to-day work, including the performance measurement and recruiting process, in a public revenue collecting authority. The study is a qualitative single-case study that has been performed through interviews with ten different employees at the Swedish Tax Agency (STA). LÄS MER

 4. 4. En komparativ fallstudie mellan fyra kommunala fastighetsföretags miljöarbete och miljöredovisning

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Louise Andersson; Emma Fridh; [2016]
  Nyckelord :CSR; sustainability; environmental activities; environmental reporting; Carroll´s CSR pyramid; stakeholder theory; legitimacy theory and differentiation.; CSR; hållbarhet; miljöarbete; miljöredovisning; Carrolls CSR pyramid; intressentteorin; legitimitetsteori och differentiering.;

  Sammanfattning : Oron över de miljömässiga effekterna av företags handlingar har ökat, och således även miljö­arbetet för en hållbar framtid. Företag kan arbeta med miljöfrågor på flera olika sätt och miljö­arbete blir vanligare inom små och medelstora företag. LÄS MER

 5. 5. Digital services in the agriculture business : costumer perspective on digital accounting services

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Tomas Engdahl; [2015]
  Nyckelord :digital services; accountings; agriculture; attributes; values;

  Sammanfattning : The world is moving towards an increasingly digitalized society where computer capacity and storage capabilities are setting new records every day. Even in the agriculture business, there has been a great development of digital systems that control the machines, as well as measuring, weighing and collecting information about the production on the farm. LÄS MER